Leg immigranten een contract voor

Door Redactie

26 augustus 2002

Minister Nawijn wil criminele immigranten terugsturen naar hun land. Dit stuitte meteen op veel kritiek. Bovendien is het maar de vraag of dat juridisch kan. Wat Nawijn in ieder geval kan doen is nieuwe immigranten (de asielzoekers, aangetrouwden, arbeiders die Nederland wil toelaten) een contract voorleggen zonder welke ze niet in Nederland mogen wonen en werken.

In het contract kan dan staan dat men vooralsnog (voor een jaar of tien bv) beperkte rechten heeft (qua Nederlanderschap, uitkeringen, trouwen, stemrecht, gezinshereniging et cetera) en dat men terug naar het land van herkomst moet zodra men zich crimineel heeft gedragen. Dat geeft duidelijkheid voor de toekomst voor zowel Nederland als de immigrant. De laatste weet in ieder geval waar hij of zij aan toe is en is niet meer afhankelijk van de politieke willekeur van opeenvolgende kabinetten. Met de terugstuurclausule zal de immigrant zich wel twee keer bedenken voordat hij zich op het slechte pad waagt. Ook Zwitserland heeft strenge toelatingseisen waarbij iemand die trouwt met een Zwitserse na enkele jaren wordt gecontroleerd op het hebben van betaalde arbeid e.d.

Het is niet alleen aan immigranten waar de overheid een contract aan zou moeten voorleggen. Ook aan burgers moet vaker een contract worden voorgelegd. Dat weerhoudt de overheid ervan haar beleid te wijzigen omwille van pressiegroepen, financiële nood of wat dan ook. De overheid zal zo met beter uitgedachte wetten moeten komen en bestuurders kunnen minder makkelijk de problemen afwenden op de toekomstige bestuurders. Neem bijvoorbeeld de WAO. Daar hebben veel mensen jarenlang voor betaald. Zij kregen echter geen contract. Het resultaat daarvan is dat, nu blijkt dat de WAO veel te slap is opgezet, er een miljoen mensen van de "verzekering" gebruik maken en de WAO onbetaalbaar is geworden. De huidige WAOers weten niet of ze hun uitkering wel kunnen behouden en de betalers weten niet of hun betalingen wel uitkeringen zullen opleveren wanneer ze onverhoopt arbeidsongeschikt raken. De overheid is namelijk nergens aan gebonden en kan alles veranderen zonder contractbreuk.

Het bieden van een contract in de relatie tussen overheid en burger (en immigrant) is een stap in de goede richting. Toch is er dan nog steeds sprake van dwang aangezien bv de WAO een verplichte verzekering is zonder keuzevrijheid ("belasting" is eigenlijk een betere term dan "verzekering"). Het zou nog beter zijn de WAO op te heffen en de burger helemaal vrij te laten in zijn wensen. Dan kan deze meer van zijn eigen geld uitgeven - wat hem de meeste waar voor zijn geld oplevert, en kan bovendien zelf bepalen met wie hij een contract tekent. Of misschien dat hij liever van het bespaarde geld op vakantie gaat. Het is zijn eigen geld dus zou hij zelf mogen bepalen waar hij het aan uitgeeft. Waarom moet de overheid daarover beschikken? Burgers zijn geen kleuters en hoeven niet als zodanig te worden behandeld.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl