Probleem oplossen? Welnee, verschuiven!

Door Redactie

24 augustus 2002

De overheid verzon enkele tientallen jaren geleden een WAO verzekering. Deze blijkt echter slecht te werken (wat te verwachten was) en inmiddels hebben wij de miljoenste WAOer kunnen begroeten (op een beroepsbevolking van 7 miljoen). Als oplossing heeft het kabinet in al haar wijsheid bedacht het probleem bij anderen te leggen. Dat is ook inderdaad het makkelijkst.


Weltmeister 'Deeltijdarbeid"
Werkgevers moeten namelijk het loon van zieke werknemers 2 jaar gaan doorbetalen in plaats van 1 jaar. Het moment waarop een zieke werknemer in de WAO komt, schuift daardoor 1 jaar op. Geen wonder dat Nederland het land is met relatief het grootste aantal uitzendkrachten. Het wordt zo wel erg onaantrekkelijk om personeel in vaste dienst te nemen. Met name mensen met een klein gebrek zouden hierdoor weleens kunnen worden gemeden als de pest door werkgevers. Ook kleine werkgevers (winkeliers bv) zijn de dupe. Een zieke werknemer levert in een klein personeelsbestand een enorme financiële schok op. Terwijl de werkgever natuurlijk in de meeste gevallen niet verantwoordelijk is voor de ziekte van de werknemer.

De overheid is een buitengewoon onbetrouwbare verzekeringsmaatschappij. Toen Pim Fortuyn nog leefde en zijn ideeën kenbaar maakte over de WAO hervormingen (een storm van kritiek was het gevolg) schreef Meervrijheid ook al over de nadelen van overheidsverzekeringen als de WAO.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl