Cursus "Politiek Correct Bewustworden"

Door Gabriella

23 augustus 2002

Omdat ik de woorden van onze waardige demissionaire minister-president ernstig ter harte neem en mijzelf de afgelopen weken voortdurend de vraag heb gesteld :Wat kan ik als individu doen om polarisatie te voorkomen, wat kan ik als eenvoudige zooiensteker betekenen voor de eenheid van mijn land? ben ik na veel wikken en wegen tot de volgende conclusie gekomen. Wat dit land nodig heeft is een nationaal politiek correct bewustzijn wat eventueel door dwang van hogerhand bij Het Volk dient te worden geforceerd.

Met een cursus als basis kun je gaandeweg dat bewustzijn opbouwen en de grenzen van het politiek correct zijn verkennen. Bij gevalletjes van langdurige politieke incorrectheid, kan men eventueel met zachte dwang, in de vorm van geldboetes of andere pressiemiddelen de hardleerse medemens corrigeren. Dit gebeurt natuurlijk pas nadat de door de overheid gesubsidieerde cursus met goed gevolg is afgelegd maar niet lijkt aan te slaan.

Al dat gebakkelei over inburgeringscursussen voor buitenlanders is onzin, pure discriminatie (ja ik volg de cursus dus weet hoe te reageren) het probleem ligt namelijk hoofdzakelijk bij de autochtone bevolking. Het gaat erom die Switch in die grijze hersenmassa te bewerkstelligen en ik ben ervan overtuigd dat indien alle neuzen in Nederland dezelfde richting op wijzen en subversievelingen in natura niet meer te aanschouwen zijn dat dan de ultieme rust over dit mooie land neerdaalt. Je kan heerlijk ongedwongen naar het Journaal kijken en zonder in de lach te schieten de columns van Elsbeth Etty lezen. Kortom je kunt weer gedachteloos door het leven gaan, gewoon zonder kritiek de juiste koers volgen en de eventuele consequenties daarvan, ach daar zitten de volgende generaties dan maar mee opgescheept.
Ik dien te vermelden dat de cursus, ietwat gehaast op papier is gezet, en meer als een ruwe schets dient te worden beschouwd. Een aanzetje op weg naar een grote revolutie in het Nederlands bewustzijn.

Alvorens u aan de cursus begint dient u wel te beseffen dat het best lastig kan zijn, indien u logica een warm hart toedraagt is het aan te raden de geest eerst te vrijwaren van enige logische redenatie, gewoon uitschakelen lijkt mij het beste advies. Als je aan de cursus begint dient je geest volledig blanco te zijn. Vanuit die blanco positie probeer je vervolgens heel creatief alles krom te maken wat recht is. Dus omgekeerd redeneren, en heel goed onthouden: dubbele moraal is een groot goed. Ik weet uit ervaring dat het niet gemakkelijk is, maar als je heel goed oefent en het blijft herhalen als ware het een tantra, kom je vanzelf op het goede spoor (ik ben er ook nog niet maar ik knok er hard voor). En gewoon blijven herhalen voor jezelf :IK doe het voor de heil van de natie.

A) Volgens mij begrijpt ook geen hond werkelijk de betekenis van het woord "discriminatie", voor de dommeriken zal ik het even uitleggen : een blanke homofiele politicus uitmaken voor, xenofobe relnicht, Untermensch, tweede Le Pen, Haider Mussolini, Hitler of gevaarlijk mens, dat is GEEN discriminatie. Je zaait geen haat ten opzicht van die persoon, het zijn slechts "kritische omschrijvingen". Een Duitser, de katholieke kerk of je gekke buurman voor debiel uitmaken mag, mits de Duitser en de gekke buurman niet exotisch getint zijn.

B) Kritische brieven of opmerkingen versturen naar journalisten die zich druk maken over hun "aantasting van de vrijheid van meningsuiting" kunnen worden gespecificeerd als Hate mail of dreigbrieven. Iemands naam en karakter besmeuren door hem op een lijn te stellen met Hitler is "voeren van een debat op het scherpst van de snede". Na het besmeuren van een persoon vanuit politiek correcte motieven hoeft men zijn/haar dwaling niet te erkennen. Empathisch vermogen dient niet te worden aangewend, beter is het nog indien men geheel gevrijwaard is van dergelijke gevoelens. Het slachtoffer van die spielerei is namelijk geen slachtoffer in de ware zin des woord maar een crimineel die niet anders verdient.

C) De aantasting van de Vrijheid van meningsuiting dient alleen ter sprake te komen indien er juridische stappen worden ondernomen tegen journalisten die zich slechts schuldig hebben gemaakt aan een "kritische schrijfstijl". Vrijheid van meningsuiting is niet belangrijk als er aanklachten volgen op rechtse uitspraken. Het is ook geen aantasting van de vrijheid van meningsuiting indien een reeds bedreigd politicus geen beveiliging via de overheid krijgt aangeboden. Voor een subversief politicus geldt nu eenmaal een verhoogd risico, oftewel een vrijheid met beperkingen. Niet elk persoon heeft recht op dezelfde vrijheid.

D) Iemand die zegt: de cultuur van de islam is achterlijk als je het vergelijkt met de westerse cultuur maakt zich schuldig aan racisme. Als binnen de islam wordt gesteld dat de Westerse cultuur inferieur is omdat deze opgebouwd is door ongelovigen is dat GEEN RACISME.

Als binnen de Westerse cultuur gesteld wordt dat de islam zich moet moderniseren ben je bezig met

1) Discriminatie en 2) tevens met haat zaaien (twee vliegen in een klap). Dus als je tracht de westerse cultuur te propageren ben je arrogant en onderdrukkend bezig. Als de moslim gemeenschap tracht de islam zoveel mogelijk te propageren heet dat een culturele verrijking.

1a) Zo zijn bijvoorbeeld alle blanken schuldig aan het onderdrukken van de gekleurde medemens, in dit geval mag je spreken van alle blanken. Generaliseren is een groot goed.
1b) Als je stelt dat moslims de actie in de TWIN TOWERS hebben bekokstoofd, ben je ernstig bezig met generaliseren. Dit is een klein clubje extremisten en dat dien je dan wel te specificeren. (alleen moslim zeggen is uit den boze) Generaliseren is uit den boze.

E) Als je de keus hebt tussen de keuze "vrije" partnerkeuze en vrouwenonderdrukking, kies je automatisch voor de vrije partnerkeuze, je vergeet daarbij dat de betekenis van "vrij" in dit geval wel eens het tegenovergestelde kan betekenen namelijk gedwongen. Vrouwenonderdrukking mag natuurlijk niet als we het over autochtonen hebben want dat is verwerpelijk, maar vrouwenonderdrukking binnen de moslimgemeenschap negeer je gewoon. (dat is dus weer geen discriminatie.) Misschien moeten we voor het gemak de maagdencultus maar geen onderdrukking noemen maar meer een culturele happening.

Heel simpel gesteld : elke kritiek gericht naar de allochtone medemens of naar de gevestigde orde van politici en pers wordt niet getolereerd en elke kritiek naar de autochtone medemens, vooral als degene zich afzet tegen die gevestigde orde wordt wel getolereerd. (Het allom geprezen Meten met twee maten.)
Ja ik geef het toe het is een lastige cursus zonder logica maar als je een beetje creatief met de taal omgaat kun je voor dezelfde begrippen verschillende benamingen creëren, zodat de dubbelzinnigheid niet zo in het oog valt. Veruit het beste is om alles gewoon stap voor stap uit het hoofd te leren dan beklijft het wel.

Nog een gouden tip voor degenen die af en toe weer gaan dwalen of twijfelen aan hun correctheid, veel de NRC, Volkskrant en vooral de columnisten lezen, nooit aan hun opinie twijfelen maar deze opinie als het ware opzuigen als zijnde je eigen mening, veel naar het Journaal, Netwerk, Nova en Twee Vandaag kijken, en dan natuurlijk niet al te kritisch luisteren en ook niet kritisch kijken naar hoe suggestieve beelden van muziekjes worden voorzien of heel handig tussen twee discutabele Items in worden gemonteerd, want dan verval je weer in het oude patroon. Een videootje met interviews waarop kopstukken van Groen-links aan het woord zijn wil ook nog wel een helpen.

Dit even terzijde: wanneer komt men nu eens met een ander schokkend voorbeeld van Fortuyns schandalige uitspraken dan de uitspraak over Borst, ik vind het een beetje pover als je het afzet tegen madurodam-mussolini, homofiele racist, een journalist heeft hem zelf AIDS toegewenst in een Darkroom, pleefiguur enfin de lijst is eindeloos en smakeloos.

Gabriella


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl