“Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut”
Lord Acton
Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl