Vrije, private steden: een haalbaar toekomstalternatief

Door Redactie

7 april 2017

Stel je voor: een privaat bedrijf biedt jou de diensten die de staat jou nu levert.

Daarbij garandeert dit bedrijf jouw leven, vrijheid en eigendommen te beschermen binnen een bepaald gebied. Je betaalt jaarlijks een bepaald bedrag voor die diensten. Je rechten en plichten worden vastgelegd in een geschreven contract tussen jou en degene die de diensten verleent. Voor de rest kun je doen wat je wilt. 

Zo ben je een verdragsluitende partij die op gelijke voet staat met je vastgelegde rechtspositie, in plaats van dat je onderworpen bent aan de altijd veranderende wil van de overheid of de ‘meerderheid’ in de democratie. En je maakt er alleen deel van uit als je het aanbod aantrekkelijk vindt.

Waarom de wereld vrije, private steden nodig heeft

Overal ter wereld zijn politieke systemen het slachtoffer van economische stagnatie, een verlies aan vertrouwen en sociale onrust. Het lijkt erop dat oude manieren van besturen dichterbij het einde van hun Latijn komen. Vrije, private steden kunnen de sociale problemen oplossen waar veel landen mee te maken hebben:

Legale zekerheid

In de plaats van een fictief ‘sociaal contract’ dat constant veranderd wordt door anderen, vaak in jouw nadeel, heeft elke inwoner een geschreven overeenkomst (contract) met de operator van de private stad. Dit maakt de rechten en plichten van beide partijen duidelijk. De operator kan deze overeenkomst niet eenzijdig veranderen. Conflicten over haar interpretatie worden bemiddeld door onafhankelijke arbitrage.

Meer vrijheid

Je hebt complete vrijheid om te doen wat je wilt zo lang je andermans rechten niet schaadt en je aan de (kleine hoeveelheid) regels houdt die in jouw contract staan vastgelegd. Er is vrijheid van meningsuiting en complete vrijheid om je te associëren met je medebewoners. De interactie tussen inwoners gebeurt compleet vrijwillig, niet onder dwang.

Gegarandeerde veiligheid

Omdat je betaalt voor bescherming van je leven, vrijheid en eigendommen (en alleen daarvoor), heb je daar een claim op tegenover de operator van de stad. De taak van de politie is op de eerste plaats het zorgen voor veiligheid 24 uur per dag. Ben je slachtoffer van een misdrijf, dan heb je recht op een compensatie.

Eindeloze innovatie

Innovatie wordt gezien als een kans, niet als een risico. Iedereen mag nieuwe producten en diensten introduceren zonder toestemming of een vergunning nodig te hebben, en voor ze betalen met welk soort geld dan ook. Jij bepaalt zelf of je nieuwe producten gebruikt of test. Na een bepaalde tijd zal dit leiden tot een hogere levensstandaard voor iedereen.

Een oplossing voor de migratiecrisis

Veel mensen lijden onder politieke systemen die zo slecht zijn dat economische ontwikkeling of individuele vrijheid onmogelijk te behalen zijn. Anderen behoren tot minderheden die lijden onder politieke of religieuze intolerantie. Hierdoor besluiten ze vaak om te emigreren. Het creëren van vrije, private steden in hun omgeving biedt hun een haalbaar alternatief.

Geen sociale strijd meer

Discussiëren over politiek zal een stuk minder nodig zijn. Verder zal er ook geen vraag zijn naar compromissen tussen ideeën die niet samen gaan. Daarvoor in de plaats is het mogelijk voor gespecialiseerde, private steden om hun eigen bescherming voor sociale of religieuze minderheden aan te bieden. Iedereen kan meedoen aan het systeem dat het best aansluit bij zijn/haar overtuigingen en personaliteit.

Hoe private steden zouden moeten werken

Ten eerste heb je een concept nodig, een idee voor een private stad of gemeenschap. Voor voorbeelden kun je de websites van Startup Societies Foundation en Free Private Cities Ltd. bekijken. 

Ten tweede zijn er investeerders nodig voor de financiering van het vestigen van de nieuwe stad. Er is infrastructuur nodig en de eerste gebouwen om in te wonen en werken moeten gebouwd worden. 

Ten derde is er land nodig. Er is een territorium nodig dat verleend wordt door een bestaande staat die het recht geeft om een private stad te creëren. Dit hoeft niet per se complete onafhankelijkheid van het land te betekenen, maar de private stad moet het recht hebben om zelf interne zaken te reguleren.

Het idee van onafhankelijke, private steden wordt steeds populairder. Het is onderhand duidelijk geworden dat één centrale overheid nooit alle inwoners van een land tevreden kan stellen en dat een zij niet efficiënt haar diensten kan leveren in zo’n groot en divers gebied als Nederland. 

Politieke verschillen en overtuigingen zorgen voor ontevredenheid, onrust en polarisatie. Daarom, in plaats van één beleid op te dwingen aan 17 miljoen Nederlanders, is het vreedzamer, efficiënter en moreler om mensen hun recht op zelfbeschikking terug te geven en zelf te laten kiezen in wat voor gemeenschap ze willen leven.

Don’t argue, build!
 

Dit is een aangepast vertaling van Freeprivatecities.com door Richard van Stel

 

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl