“Ik vind het een onvervreemdbaar recht voor iedereen om op zijn eigen manier ten gronde te gaan.”
Robert Frost
Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl