“Vakbonden hebben als belangrijkste bestaansreden het tegengaan van competitie. Zij zijn een door de overheid beschermd kartel, net als elk ander.”
Walter Block

Discriminatie jegens werklozen

Door Redactie

18 april 2017

Dan Mitchell argumenteert in deze discussie dat wetten die werkgevers verbieden te discrimineren op basis van werkloosheid onvoorziene consequenties hebben. Consequenties die juist minderheden schaden, niet helpen.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl