“Belasting wordt niet geheven ten gunste van de belastingbetaler. ”
Robert A. Heinlein
Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl