“De macht die mijn multimiljonair buurman, die misschien ook mijn werkgever is, over mij heeft, is heel veel kleiner dan die van de laagste bureaucraat die de macht van de staat achter zich heeft en van wiens grillen het afhangt of en hoe mij toegestaan wordt om te werken of te leven. ”
Friedrich Hayek

Kahn Academy: De toekomst van onderwijs

Door Redactie

20 mei 2017Het is mooi om te zien hoe technologie, zoals het internet, individuen nieuwe mogelijkheden biedt en de overheid buitenspel kan zetten.

Kahn Academy is een prachtig voorbeeld hoe je buiten het staatsonderwijs om toch veel kunt leren. Leuker, sneller, makkelijker en goedkoper. Via meer dan 3000 Youtube video’s worden sinds 2006 allerlei zaken uitgelegd over vakken als wiskunde, economie, biologie, scheikunde, astronomie, geneeskunde, kunstgeschiedenis, computerkunde, etc.

Inmiddels hebben meer dan 350.000 mensen zich geabonneerd op Kahns video’s die in totaal al 170 miljoen keer zijn bekeken.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl