“Vakbonden hebben als belangrijkste bestaansreden het tegengaan van competitie. Zij zijn een door de overheid beschermd kartel, net als elk ander.”
Walter Block

De voordelen van Comparatieve Voordelen

Door Redactie

14 maart 2017

Deze informatieve video legt uit dat wij rijker worden zelfs als anderen beter worden in wat ze doen.

Dus: Leve andermans succes! Weg met die afgunst!

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl