In-Spe Interview met Marcel Roele: "Mensen zelfredzaam maken door de economie te liberaliseren"

Door Marcel Roele

13 september 2016

In-Spe, een organisatie voor jongeren, dialoog en politiek in Gelderland, hield een interview met Marcel Roele voor publicatie in hun blad.

1) Een aantal lezers kent Meer Vrijheid van de All different All Equal-debatten in Arnhem en Nijmegen. Voor degene die jullie organisatie niet kent, kun je kort iets vertellen over de doelstelling?

Zoals de naam al doet vermoeden, komt MeerVrijheid op voor meer vrijheid: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs en schoolkeuze, vrijheid van overheidsbetutteling (je beslist bijvoorbeeld zelf of je in je eigen bedrijf een sigaret opsteekt of in je eigen auto een gordel draagt), vrijheid van associatie (dat wil zeggen: privé en zakelijk omgaan met wie je wilt) en vrijheid om met je lichaam te doen wat je wilt. De enige beperkingen zijn: je mag geen geweld toepassen of daarmee dreigen, je mag niet stelen, je mag niet frauderen en je mag niet iemand ten onrechte beschuldigen van geweld, diefstal of fraude.

2) Tijdens de ADAE-debatten kreeg je de indruk dat Meer Vrijheid erg rechts is, meer van de rechten dan van de plichten. Klopt dit?

Vreemde vraag. Is het rechts om van de rechten te zijn? Juist linkse mensen hebben het vaak over rechten: recht op een comfortabele woning, een uitkering, gezondheidszorg, onderwijs etc. - allemaal 'rechten' die een claim leggen op anderen, want je eist eigenlijk van anderen dat ze je verzorgen. Bij MeerVrijheid vinden we dat eigenlijk geen rechten. Wij maken een onderscheid tussen echte burgerrechten (de vrijheid van geweld, diefstal, bedrog en onderdrukking door anderen) en zogenaamde rechten die erop neer komen dat je van anderen eist dat zij voor je zorgen. Wij zijn helemaal voor de burgerrechten, maar niet voor 'rechten' die jouw medeburgers tot slaafjes reduceren die voor je moeten zorgen. Wij willen mensen zelfredzaam maken door de economie te liberaliseren. Natuurlijk zul je altijd pechvogels blijven houden die buiten de boot vallen. Als het goed is, hebben ze zich tegen die pech verzekerd. Zo niet, dan moeten ze geholpen worden, liefst op vrijwillige basis, zonder tussenkomst van Vadertje Staat. Je noemde plichten: wat ons betreft heb je naast de wettelijke plicht om je te onthouden van geweld, diefstal, fraude en laster, een morele plicht om je medemens te helpen. Als onze ideeën worden verwezenlijkt, betaal je zoveel minder belasting dat het nauwelijks pijn in je portemonnee doet om wat aan goede doelen te geven.

3) Op jullie website staat dat jullie soms politiek incorrect zijn. Kun je dit uitleggen?

Wij doen niet aan gelijkheidsdenken en slachtofferdenken. Als er maatschappelijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen of tussen etnische of culturele groepen (bijvoorbeeld in het gemiddeld inkomen dat de leden van zo’n groep verdienen) gaan wij er niet automatisch vanuit dat hier sprake is van een misstand waarbij de overheid moet ingrijpen. We houden er rekening mee dat het ook zou kunnen komen door verschillen in talent en motivatie tussen groepen. Verder zijn we voor de vrijheid van associatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat een ondernemer in de horeca zelf mag bepalen wie er voor hem werken, wie hij als gasten over de vloer wil, of ze mogen roken, hoe ze gekleed moeten gaan enzovoort. Dergelijke gedachten worden in Nederland al gauw politiek incorrect gevonden.

4) Waar houdt voor jullie individuele vrijheid op en begint tolerantie?

Mensen moeten de vrijheid hebben om er intolerante meningen op na te houden of om denkbeelden te uiten die in de ogen van anderen misschien kwetsend of walgelijk zijn. Het enige wat je nooit mag tolereren is het toepassen van, of dreigen met of oproepen tot geweld. Je mag ook nooit de individuele vrijheid van meningsuiting aan banden leggen uit angst voor een gewelddadige reactie van personen of groepen die zich door je ongezouten mening 'gekwetst' zouden kunnen voelen.

5) Wat denken jullie van de volgende onderwerpen: 

- Positieve discriminatie

Elke vorm van discriminatie, ook al noem je die ‘positief’, betekent dat je niet alleen naar de kwaliteiten van een sollicitant kijkt, maar ook geslacht, huidskleur of godsdienst laat meetellen. Als een particuliere ondernemer dat doet, lijdt hij zelf onder de gevolgen: doordat hij niet de beste werknemer heeft aangenomen, daalt zijn winst. Eigen schuld, dikke bult. Laat particuliere ondernemers maar discrimineren als ze dat zo nodig willen. Maar de overheid mag dit absoluut niet doen. Ongeacht of nou zwart voorrang krijgt op blank, man op vrouw of omgekeerd - steeds geldt: als de overheid niet de beste sollicitant aanneemt, wordt de overheid niet financieel gestraft, maar lijden wij als burgers eronder.

- Godsdienstvrijheid

Geen enkele beperking aan stellen, mits in godshuizen niet wordt opgeroepen tot geweld, diefstal en fraude. Anderzijds verdienen godsdiensten ook geen privileges - we hoeven niet mee te betalen aan kerken, synagogen of moskeeën. En godslastering moet uit het wetboek, net als majesteitsschennis trouwens. 

- Bijzonder onderwijs 

Goddank hebben we naast de eenheidsworst van het staatsonderwijs nog de vrijheid om voor het bijzonder onderwijs te kiezen. Maar ook het bijzonder onderwijs eet noodgedwongen mee uit de staatsruif en onderwerpt zich daarom aan onderwijsvernieuwingen (die je beter onderwijsvernielingen zou kunnen noemen) en andere regeltjes van de overheid. Als je het belastinggeld dat we aan onderwijs betalen, teruggeeft aan de burgers, zou bijna iedereen zijn kinderen naar een goede privéschool kunnen sturen. Om te voorkomen dat de armsten buiten de boot vallen, zou je die ouders onderwijswaardebonnen kunnen geven, waarmee ze de opleiding van hun kind betalen. Als de klant echt koning is, wordt het onderwijs veel beter. Denk maar niet dat ouders en kinderen dan kiezen voor scholen die alleen maar pretpakketten of religieuze indoctrinatie bieden; uiteindelijk wil iedereen vooral dat zijn kind later een goede baan krijgt. Natuurlijk moet je wel uitkeringen voor schoolverlaters afschaffen, want die zijn een beloning voor luiheid.

- Jongerenbeleid, bijv. stemrecht vanaf 18 jaar,

Bij MeerVrijheid vragen we ons wel eens af waarom mensen die geen enkele bijdrage leveren of hebben geleverd aan onze nationale welvaart wel zouden mogen beslissen over de verdeling ervan. Dus je kunt vraagtekens plaatsen bij het stemrecht voor mensen die nooit een baan hebben gehad, of ze nu 18 of 48 zijn.

- Alcoholgebruik onder minderjarigen,

Verantwoordelijke ouders ontmoedigen alcoholgebruik bij hun minderjarige kinderen en gaan zeker niet hun drankconsumptie financieren. Wie betaalt, wie bepaalt – dus dat zijn in principe de ouders. Maar als de minderjarige helemaal economisch zelfstandig is (dus woning, kleding, eten en alcoholische drank kan betalen), gaan we er bij MeerVrijheid vanuit dat hij of zij volwassen genoeg is om de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid te dragen.

- Jeugdwerkloosheid 

Jeugdwerkloosheid wordt veroorzaakt door het belachelijke minimum (jeugd)loon. Momenteel is het zo dat op je verjaardag je loon omhoog schiet, alsof je van de ene op de andere dag veel productiever bent geworden. Natuurlijk vervangt je werkgever je dan liever voor iemand die een jaartje jonger is. Als minderjarigen de vrijheid hadden om met hun werkgever een salaris af te spreken dat aansluit bij wat ze werkelijk kunnen en doen, zou er geen jeugdwerkloosheid bestaan.

Gepubliceerd in In-Spe (uitgave van In-Spe, organisatie voor jongeren, dialoog en politiek in Gelderland), December 2007; nummer 20, pp. 6-8.
 

Over de auteur

Marcel Roele (1961 - 2011) was wetenschaps -journalist, sociobioloog en politicoloog.

Als free-lancer schreef hij voor een heel scala aan bladen, maar was vaste medewerker van HP/De Tijd. Hij verscheen regelmatig in radio- en tv-programma’s en werd gevraagd als spreker op symposia, congressen en corporate events.

Marcel Roele schreef de volgende boeken: De Mietjesmaatschappij, De eeuwige lokroep. Over seks, sekseverschillen en relaties, en De menselijke soort. Hier vindt u zijn homepage marcelroele.meervrijheid.nl.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl