“Zij die vragen om meer overheidsingrijpen vragen uiteindelijk om meer dwang en minder vrijheid.”
Ludwig von Mises

Daniel Hannan: Hitler was een socialist

Door Imre Wessels

23 januari 2015

Dwang en socialisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Deze dwang is één van de redenen waarom socialistische landen minder vrijheid kennen dan landen met een vrije markt. Denk aan het contrast tussen de twee Korea's of de verschillende werelden aan de weerszijden van het IJzeren Gordijn

.

 

Zie ook: Was Hitler links?


 

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl