Economie voor beginners: de sociale bierdrinkers

Door Ingezonden

23 januari 2013

Stel je voor dat 10 vrienden elke dag van de week samen enkele biertjes gaan drinken.

De totale rekening bedraagt iedere dag 100€. (Dat maakt normaal 10€ per persoon).
Maar de vrienden bepalen dat de factuur betaald zal worden volgens een sociale verdeelsleutel van belastingen:

 

De eerste 4 (de armste) betalen niets.
De 5e betaalt 1€
De 6e 3€
De 7e 7€
De 8e 12€
De 9e 18€
De 10e 59€

De tien treffen elkaar iedere dag en zijn heel tevreden met de oplossing.
Op een dag zegt de uitbater: “Omdat jullie heel goede klanten zijn, geef ik vanaf vandaag een korting van 20€ per dag”

De groep besluit de 80€ verder volgens dezelfde norm te blijven verdelen. De eerste 4 betalen nog steeds niets.
De 6 anderen (betalenden) wilden in eerste instantie de 20€ in 6 delen waardoor iedereen 3,33€ minder zou moeten betalen.
Maar als ze dat deden zou de 5e man betaald worden om mee te drinken.

De uitbater stelde voor: “Geef elk van de 6 een procentueel verminderende korting”. Hij maakte volgende berekening:

De 5e man moet niets meer betalen. (Een arme meer)
De 6e betaalt 2€ ipv 3€ (-33%)
De 7e betaalt 5€ ipv 7€ (-28%)
De 8e betaalt 9€ ipv 12€ (-25%)
De 9e betaalt 14€ ipv 18€ (-22%)
De 10e betaalt 50€ ipv 59€ (-16%)

Hiermee moest toch iedereen tevreden zijn, dacht hij. De eerste 4 bleven gratis drinken. Er kwam zelfs een gratis drinker bij. De vijf anderen betaalden minder dan vroeger, dus…wie kon er nog iets tegen inbrengen?
Maar éénmaal buiten, begon elk van hun zijn toestand te bekijken.
“Huh, ik krijg slechts 1€ van de afslag” begint de 5e.

Daarop de 6e: “En ik krijg ook slechts 1€ van de 20€ afslag, terwijl de 10e er 9€ van krijgt”
De 7e: “waarom moet hij 9€ krijgen, terwijl ik slechts 2€ krijg. De rijkste krijgt het grootste deel van de afslag. De rijken profiteren altijd...”
De 1e: “wij 4 hebben helemaal niets gekregen. 't buit de armen uit.”
De 9 mannen omringen de 10e en beginnen hem uit te maken voor profiteur.
De volgende avond is de 10e man niet aanwezig.
De 9 anderen nemen plaats en drinken hun biertje zoals altijd, tot op het moment dat er betaald moet worden: dan ontdekken ze iets heel interessants.
Ze hebben niet genoeg geld om te betalen, zelfs niet om de helft te voldoen...

Dit is de gekende opmerking die velen maken over ons belastingsysteem: De rijksten hebben het meeste profijt bij een lastenverlaging.

Belast ze nog meer, beschuldig hen er van rijk te zijn en ze zullen zich niet meer vertonen. Ze gaan een pint drinken in het buitenland!

Voor diegenen die bovenstaande begrepen hebben: geen verdere uitleg nodig.

Voor diegenen die het nog niet begrepen hebben: geen verdere uitleg mogelijk...

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl