Boek: De Democratie Voorbij

Door Frank Karsten

27 april 2011

Waarom democratie niet leidt tot solidariteit, welvaart en vrijheid maar tot onvrede, verspilling en een tirannieke overheid.

Het duurde uiteraard veel langer dan we verwachtten en wensten, maar gelukkig is het per vandaag verkrijgbaar (lees meer). Volgens ons (Karel en mij) een revolutionair boek dat zich frontaal keert tegen zo'n beetje de grootste religie ter wereld: democratie. Wereldwijd is dit soort boeken redelijk uniek en dat was ook een belangrijke reden om het te schrijven.

Er is vanuit niet-libertarische zijde wel kritiek op democratie maar die is meestal mild en gaat over heel andere zaken dan waar Karel en ik het in dit boek over hebben. De democratische uitvoering wordt daarin veelal bekritiseerd en niet het principe van meerderheidsbesluit. Bijvoorbeeld de invloed van big-business op politieke besluitvorming in bepaalde landen.

Veel libertariers zijn al langer bekend met kritiek op democratie. We zijn natuurlijk schatplichtig aan wat anderen hierover hebben geschreven, en dan met name Hans-Hermann Hoppe met Democracy, The God That Failed. Maar dat boek is academisch van aard en veel minder toegankelijk dan De Democratie Voorbij. De kern is uiteraard hetzelfde maar de inhoud en structuur zijn compleet anders. Tijdens het schrijven kwamen we ook op ideeën die we nergens anders eerder hadden gelezen maar wel van belang achtten.
 

Kopen?
Lees hoe en wat op www.dedemocratievoorbij.nl
We hebben voortdurend getracht een dun boek te schrijven. En met 87 pagina's zijn we daar zeker in geslaagd. Bijkomend voordeel is dat de prijs daardoor laag is (€ 10,95) en binnen het gemiddelde kadobudget blijft.

Ons doel was altijd om het voor vrijwel iedereen leesbaar te maken, boeken over politieke filosofie blinken meestal niet uit in toegankelijkheid. Idealiter zou mijn moeder het moeten kunnen lezen. Maar Easy reading makes difficult writing. Dus geen ellenlange zinnen met moeilijke woorden en eindeloze hoofdstukken. Kern van het boek is dat we 13 mythen ontkrachten, geloofsovertuigingen waarmee democratie vaak impliciet wordt verdedigd. Hierin geven we tevens aan welke dynamiek democratie kent en waartoe dat leidt.

Ons boek is tevens toegankelijk door zijn gestructureerde opzet en compacte formaat. Omdat we quotes, cartoons en metaforen gebruiken zijn de concepten die we aangeven makkelijker te onthouden en te begrijpen. Omdat we zoveel mogelijk de dynamiek van het democratische besluitvormingsproces laten zien kunnen we inzichtelijk maken waarom democratie niet de mooie resultaten biedt die mensen ervan verwachten.

Maar we signaleren niet alleen de problemen met democratie, in het laatste hoofdstuk bieden we ook een aansprekend alternatief, een samenleving gebaseerd op vrijwillige economische en sociale relaties in plaats van meerderheidsdwang.

Kritiek op democratie is zeer ongewoon en vele lezers zullen erg aan het idee moeten wennen. Het is als vloeken in de kerk maar ik geloof dat deze in de toekomst veel vanzelfsprekender wordt. Dit boek levert daaraan een bijdrage.

De recente revolutionaire ontwikkelingen in de Arabische wereld doen mensen denken dat de vrije uitwisseling van ideeën via internet een bedreiging vormt voor dictaturen. Dat is zeker waar, maar het vormt gelukkig ook een bedreiging voor de democratische meerderheidsdwang. Dit boek zou namelijk niet tot stand gekomen zijn zonder het bestaan van internet, als Karel en ik niet electronisch hadden kunnen samenwerken en als we geen ideeën buiten de main stream media tot ons hadden kunnen nemen. Internet stimuleert de vrije uitwisseling van ideeën, en stimuleert tevens vrije ideeën, dus de toekomst ziet er best wel zonnig uit.
 

Over de auteur

Frank Karsten is oprichter van de Stichting Meervrijheid en hoofdredacteur van de bijbehorende website.

Samen met Karel Beckman schreef hij De Democratie Voorbij, een boek dat inmiddels in 20 talen beschikbaar is.

In 2018 publiceerde hij De DiscriminatieMythe, waarin hij een kritische visie op het gelijkheidsdenken uiteenzet.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl