Solidariteit

Door Bart Croughs

11 augustus 2002

De PvdA is gehalveerd, en laaggeschoolden stemden massaal op de LPF.

Progressief Nederland zit in zak en as: hoe dit tij te keren? Hoe ervoor te zorgen dat de kansarmen weer massaal PvdA gaan stemmen? De econoom Paul de Beer kwam afgelopen zaterdag in de Volkskrant met een interessant advies.

Volgens hem moet de verzorgingsstaat er vooral voor de huidige bewoners van Nederland zijn, en niet voor nieuwkomers: "Je kunt de nationale solidariteit niet opofferen aan de internationale solidariteit, als je een grote linkse beweging wilt maken". Kortom, links moet solidair zijn met de zwakkeren, maar: eigen zwakkeren eerst, want anders stemmen de eigen zwakkeren niet meer links.

Het is een vermakelijke erkenning van het feit dat de populariteit van links voor een belangrijk deel niet zozeer op overwegingen van solidariteit berust, als wel op eigenbelang. Zodra links van de zwakkeren vraagt om zelf solidair te zijn, haken ze af - de zwakkeren blijken voor solidair te zijn met zichzelf.

Kortom, de PvdA is evenzeer een partij die egoïsten aantrekt als de VVD; het voornaamste verschil is dat egoïstische VVD-stemmers erop uit zijn om een groter deel van hun zelf verdiende geld te behouden, terwijl de egoïstische PvdA-stemmers - zeker als het gaat om uitkeringstrekkers - erop uit zijn hun zakken te vullen met andermans geld.

Maar het is nog veel erger. Zelfs een kleinere, radicalere partij als GroenLinks, met een achterban die merendeels hoogopgeleid is en een goede baan heeft, heeft de extreem-rechtse 'eigen-volk-eerst'-idealen hoog in het vaandel staan. Zelfs deze 'idealistische bovenlaag', zoals de Volkskrant het noemt, lapt de progressieve idealen volledig aan de laars.

Zo wil GroenLinks slechts één procent aan de hongerlijdende armoedzaaiers in de derde wereld schenken, zodat 99 procent van het nationale product aan de toch al welvarende Nederlanders ten goede komt; een afschuwelijker staaltje van asociaal, hardvochtig, egoïstisch, 'eigen volk eerst'-denken is nauwelijks voorstelbaar.

De progressieve idealen zijn kennelijk zo onzinnig dat zelfs de progressieven ze niet serieus kunnen nemen.

Bart Croughs


Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl