Keynes op de middelbare school

Door Redactie

24 juni 2010

Geen gelukkige combinatie.

Arnold Heertje beklaagt zich in een ingezonden brief in de Volkskrant over het economie-onderwijs op de middelbare school:

Het economieonderwijs aan havo en vwo is zo slecht dat leerlingen bij hun studie- en beroepskeuze op het verkeerde been worden gezet.het

Onlangs heeft Ferry Haan zijn beklag gedaan over de eindexamens economie havo en vwo, beide op basis van het nieuwe programma (vk.nl/opinie, 9 juni). Hij stelde vast dat sprake is van haastwerk door een gebrek aan menskracht bij het Cito dat onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens (CvE) de examens ontwerpt.

Haan laat zien dat de teams voor havo en vwo volledig langs elkaar heen hebben gewerkt waardoor twee pilotexamens zijn ontstaan die een sterk uiteenlopende interpretatie van het nieuwe programma behelzen. Voorts stelt hij twee overeenkomsten vast: beide examens zijn veel te omvangrijk en bevatten ernstige technisch-economische fouten.
Lees verder.

Het probleem met het economie-onderwijs gaat echter veel verder dan dat: Met betrekking tot macro-economie krijgen scholieren vrijwel alleen de theorie van Keynes uitgelegd, en worden ze onwetend gehouden van alternatieve zienswijzen zoals die van de Oostenrijkse School. Dit terwijl economen van de Oostenrijkse School zowel de Grote Depressie (zoals het Nobelprijscommittee hier aangeeft) als de huidige crisis voorspelden (bijvoorbeeld Peter Schiff en Jim Rogers) terwijl New Keynsian economen hopeloos faalden, met Ben Bernanke als meest schokkende en hilarische voorbeeld. Er zijn dus alleszins redenen om de Austrian Business Cycle Theory in ieder geval als alternatief te onderwijzen (dit nog afgezien van andere alternatieve zienswijzen als de New Classical School en de meer recente synthese van de New Keynseians en de New Classicals, de New Neoclassical Synthesis.)

Peter van Maanen schreef zijn scriptie over de dominantie van Keynesiaans denken op middelbare scholen.
Mijn scriptie Keynes is dood - leve Keynes?!: over de achterhaalde en eenzijdige macro-economie op HAVO en VWO stelt aan de orde dat in de economieles op de middelbare school nog haast uitsluitend de achterhaalde theorie van Keynes onderwezen wordt ten koste van modernere economische theorieën. Dit is een serieuze omissie, want de moderne macro-economie heeft heel andere beleidsaanbevelingen dan Keynes.

In deel 1 van de scriptie wordt uitgelegd hoe bleek dat Keynes' theorie over economische depressies niet klopte, en wordt een overzicht gegeven van de moderne alternatieve macro-economische theorieën - inclusief hun andere beleidsaanbevelingen. In deel 2 wordt aangetoond dat het eindexamenprogramma economie op HAVO en VWO nog haast uitsluitend Keynesiaans is zonder enig alternatief te bieden. Ook worden de maatschappelijke consequenties hiervan belicht: toekomstige stemmers worden verkeerd voorgelicht over wat goed economisch beleid is en leren hierover bovendien niet kritisch na te denken zolang ze maar één theorie voorgeschoteld krijgen. Tenslotte wordt geconstateerd dat het er niet naar uitziet dat de vereniging van economieleraren VECON of de commissie Teulings, die het economieprogramma herontwerpt, veel aan deze situatie zullen veranderen.

De scriptie was een van de acht genomineerden voor de Nationale Scriptieprijs 2005. Naar aanleiding daarvan heeft er een artikeltje over gestaan in het Parool en heeft ook de weblog De Vrijspreker over mijn scriptie bericht. De scriptie is hier in zijn geheel te vinden.
De Keynesiaanse theorie geeft de markt de schuld van crises en presenteert de overheid als de redder in nood. Geen wonder dat overheidsscholen deze theorie met graagte aan scholieren als de waarheid presenteren. Wederom een reden om overheid en onderwijs van elkaar te scheiden.

Gerelateerde links:
- Mises.org
- Het failliet van het interventionisme - Karel Beckman
- Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?
- Kwam de economische crisis nu echt als een verrassing?
- De oorzaken van de kredietcrisis
- Is de kredietcrisis voorbij?
- Geld & Inflatie FAQ
- Monetair beleid voor dummies
- Ron Paul over de economische crisis
- Recessies zijn onnodig op een vrije markt
- Grote mythen over de Grote Depressie
- De culturele en spirituele erfenis van inflatie
- Alle literatuur die nodig is om de crisis te begrijpen
- Issues - Onderwijs
- Domme Amerikanen - John Stossel
- De Leraar als Dompteur - Fleur Jurgens
- De Superschool - Fleur Jurgens
- Bevrijd de Gezondheidszorg en het Onderwijs - Karel Beckman
- Overheid en onderwijs
- Waarom het onderwijs volledig geprivatiseerd moet worden - Marcel Meijer

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl