Als gelijke rechten niet blijken te helpen

Door Redactie

8 augustus 2002

In Noorwegen lijkt de debiliserende kracht van het feminisme zijn werking verder te doen gelden. Hoewel het land noordelijk gelegen is lijkt het erop dat de inwoners het hoofd niet koel wisten te houden. Men spreekt daar tegenwoordig over een wetsvoorstel dat overheidsbedrijven en beursgenoteerde bedrijven moet verplichten minimaal 40% van hun raad van bestuur uit vrouwen te laten bestaan. Gelijke rechten - als we de vrouwenprivileges even buiten beschouwing laten - bleken schijnbaar niet voldoende resultaten op te leveren en Noorse vrouwen gaan nu strijden voor gelijke resultaten tegen ongelijke inspanningen. Waarom zou je ook werken voor datgeen wat je via de wet kunt afdwingen? Slim zijn de Noorse vrouwen zeker blijkt wel. En een beetje lui. De BBC site heeft er meer over.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl