Griekse problemen niet ten einde

Door Molinari

16 april 2010

Tenzij ze serieus werk maken van bezuinigingen.

Griekenland is weer in het nieuws omdat de rente op de staatsobligaties blijft stijgen. Deze is inmiddels opgelopen tot zeven procent. De EU is nu bereid om in te springen. Ondanks alle stoere uitspraken durven ze nu toch niet meer toe te kijken hoe Griekenland de Eurozone naar beneden haalt.

Het probleem ligt in een combinatie van drie factoren. Dat zijn de hoge staatsschuld, de hoge rente en het financieringstekort. Daarbij komt dat het uitzicht op verbetering slecht blijft. De Griekse overheid is niet in staat om de problemen aan te pakken.

Het probleem ligt in een combinatie van drie factoren. Dat zijn de hoge staatsschuld, de hoge rente en het financieringstekort.
De staatschuld is nu hoger dan het nationaal inkomen en daardoor kunnen de problemen snel groter worden. Laten we voor het gemak de staatschuld eens gelijk stellen aan het inkomen. Je moet dan dus zeven procent van het inkomen betalen aan rente. Als we uitgaan van een economische groei van twee procent per jaar dan verlicht dat de situatie iets. Als ze jaarlijks vijf procent van het inkomen apart zetten voor deze lening dan gaat de groei van de lening gelijk op met de groei van het inkomen. Gaat Griekenland minder dan dat betalen dan verslechterd de situatie. Vijf procent van het inkomen is een flinke last om mee te zeulen. Zeker als de economie toch al flink verzwakt is.

Hoe zal de overheid reageren? Het terugdringen van het financieringstekort verloopt traag. Ondertussen worden de problemen groter. Een nieuwe recessie die het financieringstekort weer verslechterd is zeker niet uitgesloten.

We kunnen ons blindstaren op getallen en percentages, maar uiteindelijk zullen de Grieken de economie weer op de rails moeten krijgen. Daarvoor is ondernemerschap nodig. Mensen die werkloos zijn zullen creatief moeten zijn om aan inkomen te komen. Bedrijven zullen een antwoord moeten hebben op de internationale concurrentie. Uiteindelijk is werken en produceren de weg uit de problemen. En dit begint bij ondernemerschap.

De Grieken laten nu nog niet zien dat ze het land op willen bouwen. Momenteel wordt vooral gekeken naar het verleden. Naar hoe ze de verworven rechten kunnen behouden. De hakken gaan in het zand en er wordt vooral gestaakt. De situatie wordt daardoor snel slechter.

De Grieken laten nu nog niet zien dat ze het land op willen bouwen. Daar is ondermenerschap voor nodig, maar momenteel wordt vooral gekeken naar het verleden.
Dat is heel erg jammer want een beetje goede wil kan de problemen heel snel verlichten. Stel eens dat de Griekse overheid op een geloofwaardige manier flinke bezuinigingsvoorstellen doet. De vakbonden tekenen deze voorstellen ook en geven aan dat de eerste prioriteit de opbouw van de economie is. Lonen gaan omlaag en arbeidsvoorwaarden worden versoepeld om te bouwen aan werkgelegenheid en een winstgevend bedrijfsleven.

Een geloofwaardige verklaring zou de beleggers gerust stellen. En daarmee kan op korte termijn de rente al flink zakken. Dat scheelt gelijk al honderden miljoenen per maand aan rentebetalingen. Dit effect zie je alleen als de Grieken zelf laten zien dat de problemen op willen lossen.

Daarentegen hebben maatregelen van buitenaf een averechts effect. Steun uit het buitenland betekent nog meer schulden. Maar daarmee is het probleem van de vakbonden nog niet opgelost. De lonen zijn nog steeds te hoog en als de stakingen doorgaan dan zal het vertrouwen alleen maar verder weg zakken. Alleen als de Grieken zelf de schouders eronder zetten is er uitzicht op verbetering.

Als de gok van de EU verkeerd afloopt dan zijn de problemen extra groot.
De EU springt nu in om de problemen op te lossen, maar dit werkt averechts. De Grieken hebben nu een excuus om de problemen vooruit te schuiven. Daarbij komt dat de Eurozone er niet sterk voor staat. De Eurozone zal alle zeilen bij moeten zetten om de concurrentie aan te gaan. Het op sleeptouw nemen van Griekenland is een groot risico. Als de gok verkeerd afloopt dan zijn de problemen extra groot. Al het geknutsel aan de economie leidt alleen maar af van de echte problemen. Het is het geloof in makkelijke oplossingen dat problemen steeds verder verergert.

Over de auteur

Molinari is een alias refererend naar Gustave de Molinari, een Belgische econoom uit de 19de eeuw.

De Molinari was een van de eerste economen die voorstander was van de privatisering van politie- en defensietaken.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl