De ultieme samenvatting van alles wat er fout gaat bij het IPCC en in de vakliteratuur

Door Ingezonden

8 april 2010

Een peer review proces dat kritiek op de CO2-hypothese buiten de deur probeert te houden, belangenverstrengeling bij IPCC-auteurs die hun eigen werk moeten reviewen, gebrekkige kwaliteit van data, gebrekkige kennis van statistiek en kliekvorming onder wetenschappers.

Marcel Crok van Climategate.nl vat een uitermate fascinerend en frustrerend artikel van befaamd skeptisch wetenschapper Ross McKitrick over diens ervaringen om een IPCC-kritisch, wetenschappelijk artikel gepubliceerd te krijgen hier samen. McKitricks artikel biedt een onthutsende blik op de politiek en sociologie van de klimaatwetenschap.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl