Maatschappelijke stage slavernij?

Door Redactie

30 april 2010

Net als dienstplicht. En eveneens schadelijk voor de welvaart.

Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle middelbare scholieren. De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren onbetaald dwangarbeid vrijwilligerswerk verrichten tijdens hun middelbare schoolperiode. Zelden was newspeak zo schaamteloos gebruikt in politiek Nederland.

De organisatie achter de MaS heeft gedacht leuke reacties te verzamelen via een eigen Hyvespagina. Maar dat liep anders. De jongeren zijn erachter gekomen dat de MaS gelijk is aan slavernij en laten het weten ook.

Zelfs als je dwang okay vindt is de MaS sowieso een slecht idee want:

1.) Het vermindert tevredenheid en welzijn
Voor veel politici is het moeilijk voor te stellen maar mensen worden vaak niet gelukkiger als ze gedwongen onbetaalde arbeid moeten verrichten. In plaats dat jongeren de samenleving zullen zien als iets dat hen respectvol en op basis van wederzijdse vrijwilligheid bejegent zullen ze het zien als iets wat hen dwingt en uitbuit.

2.) Het verhult het falen van de overheid
Commerciele bedrijven zullen waarschijnlijk weinig interesse hebben in de stageplaatsen (ongemotiveerd personeel, korte stageduur, meer last dan lust, meer kosten dan winsten) dus veel jongeren zullen in typische staatssectoren komen te werken zoals de zorg. De overheid faalt al jaren om daar goede dienstverlening te bieden en de MaS maskeert het mismanagement van de overheid van deze Sovjetsectoren (mogelijk is de hele MaS in eerste instantie bedacht als doekje voor het bloeden in de zorg "We missen mankracht in de zorg, welke groep heeft nog geen stemrecht en kunnen we daarvoor inzetten? Even denken.... Hmmmm, jongeren!!!").

3.) Het vermindert de Nederlandse welvaart
Dwangarbeid is suboptimaal. Omdat de arbeider geen zin heeft (anders hoefde deze niet gedwongen te worden) en de opdrachtgever (de scholen, overheid en de instellingen met stageplaatsen) zelf niet betaalt zal dat leiden tot minder productiviteit.

In het algemeen zijn het mensen het productiefst in een commerciele omgeving omdat ze daarbinnen gestimuleerd worden optimaal te presteren. Er is namelijk echt vraag naar hun diensten vanuit de markt en hoe slimmer en harder ze werken hoe meer ze verdienen. En hoe meer ze verdienen des te meer de samenleving erop vooruit gaat (bij een vrijwillige transactie gaan namelijk beide partijen erop vooruit, koper en verkoper, klant en uitbater, huurder en verhuurder, werknemer en werkgever). Bovendien is de stageperiode zo kort (48 tot 72 uur) dat het niet loont om stagaires werkelijk wat te leren omdat ze al weg zijn zodra ze het onder de knie hebben. Het leereffect is daarmee ook minimaal.

4.) Het vermindert het sociale gedrag
Een van de doelstellingen van de MaS is jongeren normen en waarden bij te brengen, hen socialer te maken.  Maar aangezien de stagiares bij de MaS niet makkelijk zullen worden ontslagen (ze willen waarschijnlijk zo snel mogelijk ontslagen worden) ervaren zij geen impuls om zich goed te gedragen. Jongeren (en veel volwassenen) kan het beste normen en waarden worden bijgebracht in een commerciele omgeving zoals bij een bakker, een drukkerij of op in een fabriek.  Als een jongere daarin namelijk niet respectvol met zijn collega's omgaat wordt hij ontslagen (als de overheid daar niet een stokje voor steekt) en als hij klanten onbeleefd behandelt lopen die weg. Hij moet zich dus wel sociaal gedragen om geld te verdienen.

Het is dus te hopen dat alle jonge dwangarbeiders zich in woord en gedrag zullen verzetten tegen de MaS en dat die daarmee een vroege dood sterft.

Maatschappelijke stage, goed voor elkaar luidt de slogan. Maar voor wie eigenlijk?

Gerelateerde links:
- Issues - Onderwijs
- Domme Amerikanen - John Stossel
- De Leraar als Dompteur - Fleur Jurgens
- De Superschool - Fleur Jurgens
- Bevrijd de Gezondheidszorg en het Onderwijs
- Is belasting diefstal?
- Onderwijs is te belangrijk om aan de overheid over te laten
- Antisocialistisch manifest
- Libertarisch manifest
- De oorzaken van de kredietcrisis
- Negen nadelen van de verzorgingsstaat
- De onzichtbare hand is een zachte hand

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl