“Zij die vragen om meer overheidsingrijpen vragen uiteindelijk om meer dwang en minder vrijheid.”
Ludwig von Mises
Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl