Sceptisch klein duimpje versus Green Inc.

Door Rypke Zeilmaker

27 februari 2010

Hoe klimaatalarmisten geld van de overheid ontvangen om actie te voeren voor meer macht voor diezelfde overheid.

Climategate.nl schreef erover:

In Australië zitten groene multinationals als Wereldnatuurfonds, Greenpeace en Friends of the Earth al met elkaar om de tafel om hun PR-oorlog op te voeren tegen sceptische klimaatuitingen. Bij ons lijken groene clubs de storm over te laten waaien, maar we zullen ongetwijfeld binnenkort een offensief krijgen.

EU-fonds
De strijd tegen sceptici is financieel gezien ook bij ons ongelijk verdeeld. Het WWF-klimaatlobbybureau in Brussel dat EU-politici beinvloedt, ontvangt jaarlijks alleen al ruim 7 ton ‘operating costs’. Dat bedrag komt naast een jaarlijkse kleine 9 miljoen aan projectsubsidies.

Friends of the Earth in Brussel ontvangt jaarlijks 8 ton EU-subsidie aan ‘operating costs’  om bij EU-parlementariers de schrik er in te houden.

Financieel transparantiebeleid
Ook opvallend is dat de sinds kort fulltime klimaatalarmistische Vogelbescherming in 2008 een kleine 2,5 miljoen EU-subsidie ontvangt. Voor haar expertiseveld ‘Environment and sustainable management of natural resources, including energy.’

Voor deze bedragen is geen diepgravende onderzoeksjournalistiek nodig, alles valt eenvoudig in te zien in de jaarboeken van de EU. Tik uw favoriete organisatie in, en de projectfinanciering voor 2007 en 2008 rolt er uit.Let wel, hier staat dus niet de vaste subsidiering vermeld.

Green inc
In totaal ontvangt het WWF op jaarbasis ongeveer een half miljard euro, waarvan éénvijfde uit overheden komt. Het Nederlandse Wereldnatuurfonds met haar jaarbudget van ongeveer 55 miljoen euro ontvangt ook ongeveer 10 procent hiervan van de overheid. Scepcis alleen ruimte zou krijgen in Nederland en de VS volgens het Nederlandse WWF.

NGO?
Een ‘NGO’ als IUCN ontvangt in 2 jaar tijd ongeveer 27 miljoen euro EU-projectgelden. Het wereldwijde IUCN-totaalbudget ligt op 90 miljoen euro. De EU-gelden laten dus niets zien over de nationale bijdragen, VN-bijdragen en contributies van IUCN’s leden, waaronder ook landen zitten. Waarmee je de vraag kunt stellen hoe ‘non-governmental’deze club is. Want dit is alleen nog maar EU-geld. Zie voor een analyse van de WWF-gelden dit verhaal van onderzoeksjournalist John Rosenthal

Hij stelt hier de terechte vraag of dit soort organisaties niet beter ‘paragovernmental’ kunnen heten. Vooral omdat hun campagnes één doel dienen: het vergroten van overheidscontrole (waarbij zij zelf overheidsprojecten uitvoeren)

Lees verder op Climategate.nl.

Gerelateerde link:
- Klimaatwetenschap is teveel met de politiek vervlochten - Simon Rozendaal

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl