De financiele crisis als Zwarte Zwaan

Door Ingezonden

15 april 2009

Over plotselinge gebeurtenissen die een grote impact hebben.

De theorie van de Zwarte Zwaan, zoals beargumenteerd door Nassim Nicholas Taleb in zijn boek 'The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable' uit 2007, verwijst naar een uitermate zeldzame gebeurtenis ('beyond the realm of normal expectations') die niet te voorspellen valt maar wel een enorme impact heeft.

In tegenstelling tot het filosofische zwarte-zwaanprobleem verwijst de theorie van de Zwarte Zwaan enkel naar die gebeurtenissen met grote gevolgen en naar hun dominante rol doorheen de geschiedenis van de mensheid.

Professor Taleb was de eerste om deze theorie te beschrijven en uit te breiden naar de praktische sfeer. Volgens Taleb zijn bijna alle wetenschappelijke ontdekkingen in wezen 'Zwarte Zwanen' - allemaal onvoorzien. In Talebs boek komen o.a. het internet, de pc, WO-I en 9-11 aan bod als voorbeelden van zulke 'Zwarte Zwanen'.

De theorie ontleent haar naam aan de assumptie dat 'alle zwanen wit zijn' en aan de gevolgtrekking dat een 'zwarte zwaan' de metafoor is van iets dat niet bestaat. Pas wanneer men in de 17de eeuw een eerste zwarte zwaan ontdekte in Australie bleek deze assumptie achterhaald. Ook John Stuart Mill gebruikte deze historie al om zijn falsificatieleer te ondersteunen.

In de 'Financial Times' van vorige week kreegt NYU-professor Nassim Nicholas Taleb een forum op de opiniepagina's om deze theorie opnieuw te ventileren en om tien beginselen naar voren te brengen die garant zouden moeten staan voor een 'Black Swan-proof world'. De theorie van de Zwarte Zwaan is en blijft een populair iets binnen de libertarische intellectuele familie. Zo stond bijvoorbeeld ook het maartnummer van het FEE-magazine 'The Freeman' deels in het teken van deze theorie.

http://www.ft.com/cms/s/0/5d5aa24e-23a4-11de-996a-00144feabdc0.html
http://www.thefreemanonline.org/featured/black-swans-butterflies-and-the-economy/

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl