Belastingontwijking: De morele plicht van iedere belastingbetaler, maar dus niet van prinses Christina.

Door Toine Manders

7 februari 2009

Het bericht in de Volkskrant dat prinses Christina haar vermogen heeft ondergebracht in een trust op de Kanaaleilanden, maakte een storm van verontwaardigde protesten los, met name van linkse politici.

Een citaat uit Dag.nl: “De PvdA is er niet over te spreken dat prinses Christina haar vermogen heeft weggezet in het belastingparadijs Guernsey. Dat heeft Tweede Kamerlid Diederik Samsom van de PvdA zaterdag gezegd in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Samson stelt dat de zus van koningin Beatrix een voorbeeldfunctie heeft. ‘Het gaat erom dat je uiteindelijk niet probeert om alle gaatjes te vinden om zo min mogelijk belasting te betalen’, aldus het PvdA-Kamerlid.”

Belastingontwijking is legaal
De CDA-politici Donner en De Jager lijken een iets andere mening te zijn toegedaan. Zo verklaarde Donner dat hij prinses Christina niets kwalijk neemt, en zei De Jager (de staatssecretaris van Financien die eerder verklaarde dat hij belastingconstructies hard wil “aanpakken”) dat er niks onoorbaars aan de hand is met de belastingconstructie van prinses Christina en dat deze constructie evenmin een smet op het blazoen van het koninklijk huis betekent. Vriend en vijand zijn het er in ieder geval over eens dat het heel goed mogelijk is om op legale wijze gebruik te maken van belastingcontructies. Het meningsverschil gaat er dus over of het ook moreel verantwoord is om dit te doen. Wie heeft er nu gelijk?

LPG rijden immoreel?
De PvdA vindt het dus niet netjes als de belastingbetaler gebruik maakt van wettelijke mogelijkheden om minder belasting te betalen. Met andere woorden: De belastingbetaler heeft een morele plicht om meer belasting te betalen dan waartoe hij wettelijk is verplicht. Waar deze morele plicht op is gebaseerd, wordt verder niet onderbouwd. Dat schijnt een vanzelfsprekendheid te zijn. Als we deze zienswijze serieus zouden nemen, zou je dus ook niet op LPG mogen gaan rijden vanwege de lagere brandstof-accijns, of naar een koophuis verhuizen vanwege de hypotheekrente-aftrek, of minder gaan werken omdat anders toch meer dan de helft van wat je verdient wordt wegbelast. De volgende keer dat u op Schiphol tax-free gaat shoppen kunt u maar beter een donkere zonnebril dragen, want u moet zich eigenlijk de ogen uit de kop schamen. Om noch maar te zwijgen van de asociale lieden die in deze poel des verderfs werken!

Belasting is gelegaliseerde roof
We spreken van roof als je eigendom je wordt afgenomen onder bedreiging van geweld, zonder dat je een ander schade hebt toegebracht die je vervolgens weigert te vergoeden. De staat maakt zich hieraan schuldig door ons te dwingen de helft van wat we verdienen af te staan, door een belastingdeurwaarder vergezeld door een bewapende agent op ons af te sturen als we niet betalen. Dit gebeurt op basis van wetten (die de staat zelf heeft gemaakt), vandaar de term “gelegaliseerde” roof. De staat heeft hiervoor met succes propaganda gemaakt door allerlei drogredenen te verspreiden via met belastinggeld gesubsidieerde scholen, universiteiten en media. Wiens brood men eet, wiens woord met spreekt.

Het sociaal contract: Maar dat hebben we toch met elkaar afgesproken?

De aanname is dat alle individuen hun zelfbeschikkingsrecht hebben
opgegeven en overgedragen aan de staat. Dat “sociaal contract” is echter
nooit afgesloten. Kunt u zich herinneren wanneer u precies die afspraak
heeft gemaakt?

Democratie: Maar we hebben er toch democratisch voor gekozen?

Democratie is twee wolven en een schaap die gaan stemmen over wat de pot
schaft. Het feit dat iets democratisch is besloten, betekent niet dat er
geen sprake is van onrecht. Anders zouden we de nazi’s niet hun moorden
kwalijk kunnen nemen, maar dat ze hun moorden niet via democratische
verkiezingen hebben gelegitimeerd.

De tegenprestatie: Maar we krijgen er toch ook wat voor terug?

Dit argument bewijst te veel. Het zou betekenen dat iedereen mag roven die
zijn slachtoffer een wederdienst levert.

Noodzakelijk kwaad: Maar de staat heeft toch geld nodig?

Het doel heiligt de middelen niet. Anders kan iedereen die geld nodig
heeft op rooftocht gaan.

Meestal wordt getracht belastingheffing te rechtvaardigen op grond van pragmatische argumenten, zoals dat belastingheffing nuttig zou zijn. Ik ben er van overtuigd dat belastingheffing niet alleen immoreel is maar ook schadelijk, maar dat is een ander onderwerp, dat buiten het bestek van dit artikel valt.

Moreel recht
Uit het voorgaande volgt dat belastingontwijking het morele recht is van iedere belastingbetaler. Het is een vorm van zelfverdediging tegen het onrecht dat de staat u aandoet. Sterker nog: Het is de morele plicht van iedere belastingbetaler. Belastingontwijking betekent dat u gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheden die er zijn om belasting te besparen. Als u belasting kunt ontwijken, maar dat niet doet, dan draagt u vrijwillig geld af aan een schadelijke organisatie en bent u dus moreel gezien medeverantwoordelijk.

Is Prinses Christina een heler?
Volgens de vrije-markt econoom Rothbard leven we in een klassemaatschappij met twee klassen: Mensen die per saldo belasting betalen (tax payers) en mensen die per saldo belastinggeld krijgen (tax consumers). Het lijkt me uitermate onwaarschijnlijk dat Prinses Christina per saldo een belastingbetaler is. Zij behoort weliswaar niet meer tot de leden van het koninklijk huis (die grotendeels zijn vrijgesteld van belastingen) en krijgt geen uitkering van de staat, maar de basis van haar vermogen wordt zeer waarschijnlijk met name gevormd door een erfenis van haar ouders, met name van haar moeder.

Het vermogen van de Oranjes bestaat uit gelden die zijn buit gemaakt op de belastingbetaler. Over de hoogte en de herkomst van het vermogen van haar vader, Prins Bernhard, is weinig bekend, behalve dat het waarschijnlijk een stuk minder was dan dat van haar moeder en dat hij niet vies was van (Lockheed) steekpenningen, wederom natuurlijk ten koste van de belastingbetaler. Als Prinses Christina inderdaad een tax consumer is, dan leeft ze van geroofd geld, is ze dus een heler en heeft zij geen morele plicht om belasting te ontwijken, maar juist de morele plicht om haar vermogen terug te geven aan de slachtoffers, de belastingbetalers (net als ieder ander wiens vermogen op roof is gebaseerd).

Misplaatste verontwaardiging
De verontwaardiging over het ontwijken van belasting door Christina is dan ook volstrekt misplaatst. De misstand die aan de kaak moet worden gesteld is niet dat Christina belasting ontwijkt en daarmee het verkeerde voorbeeld geeft. Als mensen hun geld op een eerlijke manier hebben verdiend, is dat juist bewonderenswaardig. De werkelijke misstand is dat haar vermogen is ontstaan door miljoenen belastingbetalers te beroven van de vruchten van hun arbeid, en dat deze slachtoffers geen enkele mogelijkheid hebben hun rechtmatig eigendom terug te claimen. In plaats daarvan gaat deze misstand onverminderd voort. Op www.parlement.com wordt gepubliceerd om hoeveel geld het gaat:

Begroting Koninklijk huis 2008 in miljoenen euros:

 4,2 Uitkering Koningin Beatrix
 1,0 Uitkering Prins Willem-Alexander
 0,9 Uitkering Prinses Máxima
 23,7 hofpersoneel, paleizen, auto's, paarden en rijtuigen
 84,1 beveiliging, staatsbezoeken, vliegtuig, onderhoud paleizen
-----
113,9 totaal

Belastingvrij natuurlijk, dat spreekt vanzelf.In februari 2008 was Toine Manders te gast bij BNR en ging in debat met professor Stevens (hoogleraar fiscale economie) over de vraag of belasting diefstal is.


Professor L. Stevens en Toine Manders


Over het Haags Juristen College
Het Haags Juristen College is opgericht in 1984 en heeft een naam opgebouwd op het gebied van tax planning, estate planning, vermogensbescherming, en oprichting en beheer van vennootschappen en trusts. Tot de doelgroep van HJC behoren ondernemers, consultants en vermogende particulieren uit Nederland, België en Duitsland. Het Haags Juristen College verwierf internationale bekendheid met het baanbrekende Inspire Art arrest, waarin het Europese Hof van Justitie tot het oordeel kwam dat iedere Europese ondernemer de vrijheid heeft zijn vennootschap in een andere lidstaat op te richten, en dat dus de Engelse Limited dezelfde rechten heeft als de BV. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in belastingontwijking, vermogensbescherming of estate planning kunnen zich bij het HJC kosteloos en vrijblijvend laten informeren. Inmiddels zijn meer dan 7000 vennootschappen, trusts en andere rechtsvormen opgericht.

Noot voor de redactie:

Contactpersoon:

Toine Manders, directeur
Haags Juristen College

Landgoed Marlot
Leidsestraatweg 77a
2594 BB Den Haag

T 070-4262600
F 070-4262610
E info@hjc.nl
I www.hjc.nl

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl