MeerVrijheid.nl stopt/pauzeert

Door Redactie

15 december 2008

Vorige maand is MeerVrijheid.nl gestopt met de gebruikelijke artikelfrequentie. Nieuwe artikelen zullen vooralsnog slechts enkele keren per maand verschijnen.

Waarom? Welnu, omdat ik niet meer gemotiveerd ben om de boel te besturen. Er zijn voldoende donaties om Koen Swinkels een bescheiden vergoeding te geven als redacteur van de website, maar ik heb er zelf ook nog veel werk aan en de donaties zijn niet toereikend om ook die werkzaamheden te vergoeden. Mijn werk zou dus vrijwilligerswerk blijven en dat moet je niet te lang willen doen.

Ik heb de site nu zo'n 7 jaar getrokken (waarvan de laatste 5 samen met Koen Swinkels), en voor mij is het nu genoeg geweest. We hebben er duizenden uren in zitten en veel energie aan besteed. Tijd voor een welverdiende pauze van onbepaalde duur.

Naar ons idee hebben we altijd kwaliteit willen bieden, soms met wat humor. En kwaliteit kost tijd en moeite. Voor een buitenstaander lijkt het misschien dat het wel meevalt om MeerVrijheid.nl te onderhouden en te verrijken met nieuwe artikelen. Als je er goed voor wordt betaald is dat misschien zo maar het was toch zeven jaar liefde-werk-oud-papier. En dan valt het niet altijd mee.

We publiceerden, vertaalden en schreven niet alleen artikelen. We organiseerden ook politieke cafés en andere bijeenkomsten, maakten radioprogramma's bij Vrijheidradio, verspreidden folders en pamfletten, verkochten Enjoy Capitalism t-shirts, deden mee aan debatten, hielden voordrachten en traden op in de media.

Ik ben blij dat ik de Stichting MeerVrijheid hebt opgericht. Volgens mij was het hard nodig. Het leerde mij niet alleen veel over politiek, economie, politieke filosofie en de menselijke aard maar ook over de geneugten en moeilijkheden die bij het runnen van een politieke stichting komen kijken.

Het oogmerk van MeerVrijheid was altijd om vrijheid te promoten via artikelen en gezichtspunten die je vrijwel nergens anders kon lezen. Dat was in 2001 ook de reden dat ik ermee begon. Ik dacht, als niemand ander het doet, dan begin ik er maar mee. Ik ben tevreden over de basisprincipes en ideeën die we via de meer dan 1800 artikelen de wereld hebben ingebracht (of in ieder geval in Nederland en Vlaanderen). Het zijn krachtige ideeën die ondersteund worden door logica, cijfers en principes en ik heb dan ook goede hoop dat ze op termijn algemener worden erkend.

Onze ideeën over vrijheid zijn niet nieuw, we hebben eigenlijk niets nieuws gebracht maar soms wel op een nieuwe manier verpakt of inzichtelijk gemaakt. Vrijwel alle ideeën bestonden al langer, alleen waren ze niet of moeilijk te vinden in Nederland. We hebben daarom ook veel artikelen uit het Engels vertaald.

De ideeën en meningen die we brachten waren niet afhankelijk van hoe onze persoonlijke voorkeuren lagen, hoe we ons die dag voelden of welke belangen we hadden. Ze kwamen voort uit het basisprincipe van het libertarisme, namelijk dat transacties, handelingen en relaties tussen mensen vrijwillig moeten plaatsvinden. En dat mensen dus zelf mogen bepalen wat ze met hun lichaam doen en met de vruchten van hun arbeid. Vanuit dat principe kun je de rest min of meer afleiden (wat niet wil zeggen dat er geen randgebieden zijn waarover liberartiers van mening verschillen zoals kinderrechten).

Volgens mij zijn onze inspanningen niet voor niets geweest. Het aantal vrijheidlievende mensen is merkbaar toegenomen in Nederland en België sinds 2001 en inmiddels hebben verschillende nieuwe vrije initiatieven het licht gezien. Mede door onze inspanningen zijn de libertarische ideeën algemener bekend geraakt. Helaas zijn recent vrije markt ideeën in de verdrukking geraakt nu de kredietcrisis wereldwijd toeslaat en overheden zich dapper opwerpen als oplossing voor hun zelfgecreëerde probleem.

Ik wil iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan MeerVrijheid, met name Koen Swinkels, Henry Sturman en Marcel Roele die er ook erg veel tijd en energie aan hebben besteed. Zonder hen zou MeerVrijheid niet geweest zijn wat het was.

Verder wil ik alle donateurs bedanken. Zij waren belangrijk voor financiële - en daarmee ook mentale - support.

En als laatste wil ik onze bezoekers bedanken die in duizenden per dag kwamen lezen en veel interesse en waardering toonden.

Frank Karsten
Voorzitter Stichting MeerVrijheid

P.S. Voor de duidelijkheid, de stichting en de website blijven gewoon bestaan en onze sprekers blijven beschikbaar voor voordrachten en debatten.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl