17 miljard euro aan rijkssubsidies

Door Redactie

5 juli 2002

Het grootste opinieweekblad van Nederland, Elsevier, heeft een jaar geleden twee succesvolle columnisten vaarwel moeten zeggen.

Nic van Rossum, nooit verlegen om een stevige mening, ging met pensioen en Pim Fortuyn ging in de politiek. Gelukkig heeft het blad sinds enkele maanden weer een columnist van formaat: Syp Wynia. Deze week bespreekt hij de rijkssubsidies (17 miljard euro in totaal) en geeft aan waar uw belastingcenten heen gaan.

Wynia meldt dat ons land dit jaar 534 subsidieregelingen rijk is (misschien is "arm" een betere aanduiding). Dit alles staat in het subsidieoverzicht van het ministerie van Financiën. Let wel: dit zijn alleen de rijkssubsidies en niet die van de gemeente of provincie.

Neem bijvoorbeeld de subsidieregelingen voor "draagvlakversterking ontwikkelingshulp" (hoe zou Nederland zonder kunnen?). Wynia stelt dat alleen de opheffing van twee van deze regelingen al 23 miljoen euro oplevert. Nog beter zou wellicht zijn: opheffen van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking, wat in een klap 3,5 miljard euro oplevert en elke werkende Nederlander verblijdt met € 500 per jaar schoon in het handje.

Opmerkelijker nog zijn de subsidies waarmee het ministerie van Justitie de vakcentrales CNV en FNV bondgenoten verrijkt. Met 700.000 euro per jaar mogen deze bonden de juridische dienstverlening voor hun leden gaande houden. De ambtenarenbonden toucheren verder een kleine 2 miljoen euro. De overheid is daarmee een eigenaardige werkgever die zijn eigen tegenstanders spekt.

Geen hond die weet wat de Orde van Advocaten doet (of weet dat ze überhaupt bestaan), maar toch betaalt een ieder daaraan wat geld. En wel gezamelijk zo'n 700.000 euro ten behoeve van de broodnodige interne rechtspraak.

Het ministerie van Volksgezondheid schijnt inmiddels 200 miljoen euro te spenderen aan de zogenaamde 'sectorfondsen'. Daarmee mogen vakbonden en werkgevers in de zorg de verpleging promoten.

Wynia heeft het in zijn column maar over 13 van de 534 regelingen die het overzicht bevat. Hij stelt voor de botte bijl te gebruiken bij het verminderen en het afschaffen van deze subsidieregelingen. Te vrezen valt echter dat de overheid nog geen nagelschaartje ter hand zal nemen bij het kappen in het grote woud van douceurtjes. Waarschijnlijk zal zelfs een botte bijl niet bot genoeg blijken. Fundamenteel moet de bijl worden gelegd aan de basis van privileges en moeten ministeries worden opgeheven en belastingen drastisch worden verminderd opdat mensen zelf hun geld kunnen uitgegeven. Desgewenst aan de meest onzinnige zaken, hoewel dat erg onwaarschijnlijk is zoals Milton Friedman reeds betoogde.

Overigens is het opvallend is dat juist Elsevier de site Subsidietotaal exploiteert. "Met 15 jaar ervaring in het verzorgen van subsidie-informatie is Elsevier de meest betrouwbare bron voor adviesbureaus, overheden, non-profitinstellingen, multinationals en het MKB. Deze site bevat circa 1.100 direct te gebruiken regelingen: de grootste database met subsidiemogelijkheden in Nederland. "

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl