'EU moet wereldleider innovatie worden'

Door Redactie

8 september 2008

Dus moet meteen alle overheidsinmenging in wetenschappelijk en technologisch onderzoek stopgezet worden.

Elsevier schrijft:

De Europese Unie wil zo snel mogelijk wereldleider worden op het gebied van ict en innovatie. Om de juiste strategie daarvoor uit te stippelen is de Europese Commissie een innovatieforum gestart waarop kan worden meegedacht.

De Commissie roept ondernemers, ict-experts en anderen op om een nieuw beleid te formuleren dat de EU een leidende rol op het gebied van ict en innovatie moet geven.

Nieuwe strategie
De publieke raadpleging loopt tot 7 november 2008, de nieuwe strategie wordt volgend jaar gepresenteerd.

‘We moeten investeren in de beste ideeën op het gebied van ict,’ zegt EU-commissaris voor Informatiemaatschappij en media Viviane Reding. ‘Dat is essentieel voor innovatie en ontwikkeling op de wereldmarkt en om de uitdagingen op het gebied van energie, gezondheid en vergrijzing aan te gaan.’

Ernstige tekortkomingen
Het initiatief van de Europese Commissie reageert op een recent rapport waaruit bleek dat de Europese lidstaten op het gebied van ict en innovatie ernstig tekortschieten.

Het ene probleem met de plannen van de EU is dat innovatie zich niet laat plannen.

Het andere probleem is dat de oorzaak van het gebrek aan innovatie binnen de EU juist de schuld van de overheid is die hoge belastingen heft waardoor er minder geld is voor investeringen van bedrijven zelf in innovatie, die door middel van allerlei regulering de speelruimte voor innovatie van bedrijven drastisch verkleint en het nieuwe toetreders op de markt stukken moeilijker maakt om te concurreren.


Overheidsinnovatie, een oxymoron

In zijn fantastische boek "The Economic Laws of Scientific Research" laat Terence Kealey talloze voorbeelden zien van overheden die wetenschappelijk en technologisch onderzoek wilden plannen. Keer op keer kiest de overheid juist die innovaties en bedrijven die de verliezers op de markt blijken te zijn, en keer op keer gaat ze voorbij aan die gebieden waar innovatie succesvol blijkt te zijn.

Keer op keer kiest de overheid juist die innovaties en bedrijven die de verliezers op de markt blijken te zijn.
Kealey laat het niet slechts bij voorbeelden. In zijn boek legt hij ook de theorie, de economische wetten achter wetenschappelijk onderzoek uit. Vaak wordt bijvoorbeeld gezegd dat nieuwe technologie het gevolg is van fundamenteel onderzoek, maar niets is minder waar: technologie komt in het overgrote deel van de gevallen voort uit eerdere technologie, niet uit fundamenteel onderzoek.

Ook wordt vaak gesteld dat de vrije markt te weinig wetenschappelijk onderzoek zal produceren en dat de overheid deze rol moet overnemen. Onzin. Als de overheid ophoudt met het financieren van wetenschappelijk onderzoek en de belastingen overeenkomstig verlaagt, springt de markt (bedrijven, denktanks, private instituten, filantropen, hobbywetenschappers, etc.) in het gat en bloeit de wetenschap als nooit tevoren.

Op MeerVrijheid
verscheen eerder het artikel "Stop de overheidssubsidies voor wetenschappelijk onderzoek" van Terence Kealey.

Ook Henry van der Pluijm schreef op MeerVrijheid eerder over het waanidee dat de overheid innovatie moet structureren.

Profiteurs
Het lijkt dus duidelijk dat het Europese innovatie-initiatief grandioos gaat mislukken, net zoals het Nederlandse Innovatieplatform dat deed. 

Politici, wetenschappers, universiteiten en bedrijven zullen een grote bureaucratie rondom het innovatieproject opzetten en een direct en groot belang krijgen in het laten voortbestaan van deze bureaucratie.
Maar het andere ding dat zeker is, is dat een hele grote groep mensen er wel degelijk flink van gaat profiteren. Bedrijven zullen afkomen op de subsidie om projecten te laten financieren die door de partijen in de vrije markt als onrendabel gezien worden, wetenschappers en universiteiten zien hun kans schoon om hun onderzoek te laten subsidieren, politici kunnen zich presenteren als de redders van de innovatieve economie omdat ze voor het hele gebouw met een donder in elkaar stort toch al lang weer ergens anders zitten, enzovoorts. 

Deze en andere partijen zullen een grote bureaucratie rondom het innovatieproject opzetten en een direct en groot belang krijgen in het laten voortbestaan van deze bureaucratie ongeacht of het ook daadwerkelijk nuttige innovatie oplevert. Het kan decennia duren voordat deze bureaucratie weer afgebroken is omdat alle partijen zich met hand en tand zullen verzetten tegen alle pogingen hiertoe. Niemand van deze partijen zal slechter worden van het initiatief. Niemand zal er maar een cent van zijn eigen geld mee verliezen. Integendeel.

De verliezers zijn de belastingbetalers, de consumenten, en de talloze jonge wetenschappers en bedrijven die met werkelijk innovatieve ideeën op de markt vergeefs naar investeringskapitaal zochten omdat door de hoge belastingen waarmee o.a. het Europese innovatie-initiatief gefinancierd wordt bedrijven, filantropen, instituten enzovoorts minder kapitaal hebben om te investeren in projecten waar zij wel toekomst in zien. 

Koen Swinkels

Gerelateerde links:

- Innovatie laat zich niet structureren
- Stop de overheidssubsidies voor wetenschappelijk onderzoek
- De mythe van de efficiënte overheidsdienst
- De logica van de bureacratie
- Kunst floreert op de vrije markt, niet onder de overheid

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl