Adolf Hitler steunt vakbondscampagne voor minimumloon

Door Vincent de Roeck

31 augustus 2008

Om zijn sociale gezicht te tonen.

 De Duitse megavakbond DGB lanceerde enkele dagen geleden een campagne voor een vast nationaal minimumloon in alle industrietakken en economische sectoren van Duitsland. Naar aloude traditie verhult DGB haar voorstel als “sociaal” en als een “uiting van gelijkheid”, maar in werkelijkheid gaat het om (nog) meer macht voor de vakbonden en (nog) minder contractvrijheid voor de werkgever en werknemer die in Duitsland nu al verdrinken in de regels en overlegplatformen. 

Vakbonden zijn belangenverenigingen van hun leden, niet van alle actoren in de economie.
Vakbonden zijn belangenverenigingen van hun leden, niet van alle actoren in de economie. Enkel de arbeiders met een job hebben baat bij minimumlonen omdat ze zo zeker zijn van hun competitiviteit. Zonder minimumloon zouden werkloze derden wel eens op de idee kunnen komen om hetzelfde werk aan te nemen aan een veel lager salaris, wat de economie als geheel ten goede komt, maar de individuele belangen van de oude werkers zou schaden. 

Vakbonden hebben doorgaans geen enkel gevoel voor sociale verantwoordelijkheid buiten het beschermen van de belangen van de eigen leden, ook al betekent dat nog meer armoede voor de allerarmsten en het wegnemen van de ladder van sociale promotie voor de minderbedeelden in de samenleving, gewoon omdat ze geen lidkaart van de vakbond bezitten.

Zoals elke econoom u zal vertellen, is een minimumloon nefast voor de economie. De prijs van arbeid hangt nu eenmaal af van vraag en aanbod, en niet van regeltjes of vastliggende barema’s. Het minimumloon gaat als instelling volledig aan de markteconomische realiteit voorbij. 


Als het minimumloon bepaald wordt onder de marktprijs is deze niet enkel onnuttig vanuit het vermeende sociale oogpunt van de vakbonden, maar brengt deze via de daarmee gepaard gaande bureaucratische papiermolen zelfs aanzienlijk wat schade toe aan de economie. Als het minimumloon echter hoger vastgelegd wordt dan de marktprijs - en vakbonden hebben doorgaans de neiging om voor deze optie te kiezen onder het mom van “sociale maatregel” - ook dan is het effect negatief en gaan er duizenden jobs verloren omdat minder mensen nog bereid zullen zijn om mensen aan te nemen. Soms kan het aantal jobs na de invoering van een hoger minimumloon nog wel constant blijven, maar dan gaan bedrijven gewoon elders bezuinigen, zoals op de werkomstandigheden of erger nog, op de innovatie. In het eerste geval verliest de werknemer aanzienlijk wat werkcomfort; in het tweede zal het bedrijf verkalken en verdwijnen.

Nu blijkt dat de mening van economen al decennialang van geen tel meer is in het politiek-maatschappelijke debat, met het vastlopen van de economische motor in de West-Europese welvaartsstaten tot gevolg, toch duiken er af en toe toch ook nog wel eens groepjes en organisaties op die hun tijd en energie durven steken in het verdedigen van deze oude economische waarheid. Zo ook in de hierboven al aangehaalde DGB-campagne. Op de campagnewebsite kunnen personen immers een profiel aanmaken en via een kort tekstje aangeven waarom ze de eis van DGB voor een nationaal minimumloon steunen. 


Na enkele malen geprobeerd te hebben om economische argumenten tegen het minimumloon in deze profielen te doen binnensluipen, en na evenveel verwijderingen van deze profielen door de webbeheerders, gooide de libertarische actiegroep “Opponent Deutschland” het over een geheel andere (ietwat populistische) tour en maakten zij een steunprofiel van Adolf Hitler aan. Hitler was immers de eerste die een minimumloon doorvoerde en ook in “zijn” profiel neemt hij de verdediging daarvan opnieuw voor zijn rekening. 

Kennelijk hadden de webbeheerders van deze persoon nog nooit gehoord, of hielden ze enkel rekening met de tekstjes, niet met de namen en foto’s, want dit profiel bleef doorheen gans vorige week online. Pas nadat enkele blogs hiervan bericht hadden, greep DGB in en werd het Adolf Hitler-profiel van hun webservers verwijderd. 

Vincent de Roeck

Vincent De Roeck is beheerder van Libertarian.be, ondervoorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond en secretaris van de Mises Youth Club.

Gerelateerde links:
- Werk en werkloosheid
- Issues - Minimumloon
- Naar een vrije markt
- De bron van vakbondsmacht

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl