'Kraakverbod haalt helaas niets uit in linkse steden '

Door Ingezonden

4 september 2008

Een meerderheid in de Tweede Kamer (met steun van PVV) mag dan instemmen met strafbaar maken van kraken, als de gemeentebesturen niet meewerken, heeft de wet weinig zin.

Elsevier schrijft:

Het wetsontwerp voor een kraakverbod van CDA, VVD en ChristenUnie komt erg laat, maar moet worden toegejuicht.

Of zo'n verbod veel uithaalt, valt echter te betwijfelen. Want een meerderheid in de Tweede Kamer (met steun van de PVV) mag dan misschien instemmen met het strafbaar maken van kraken, als de gemeenten niet meewerken, heeft de wet weinig zin.

Kraakverleden
De door linkse wethouders - vaak met kraakverleden - gedomineerde gemeentebesturen van de grote steden hebben eerder laten weten niets te zien in een kraakverbod. Zij willen juist meer mogelijkheden om zelf leegstand aan te pakken, zoals financiële sancties voor eigenaren.

Minister voor Wonen en Wijken Ella Vogelaar (PvdA) zei ook al niet overtuigd te zijn van de noodzaak van een kraakverbod.

Waarom moet eigendomsrecht ondergeschikt zijn aan krakerswillekeur?
Onroerendgoedcriminelen
De PvdA-Kamerfractie vindt het initiatiefvoorstel 'een typisch voorbeeld van Haagse overbodige regelgeving'. Kamerlid Staf Depla denkt dat het beter is als bestaande regels worden gehandhaafd.

Geweld of vernieling door krakers zijn al strafbaar, zegt hij. Kraken an sich wil hij niet stafbaar stellen. Want: 'vastgoedspeculanten en onroerendgoedcriminelen' moeten niet worden tegemoetgekomen.


Eigendomsrecht
Het is ongelooflijk hoe links met behulp van vermolmde retoriek de idiotie van het kraken na één jaar leegstand blijft sanctioneren. Waarom moet eigendomsrecht ondergeschikt zijn aan krakerswillekeur?

Wat is de toegevoegde waarde van een internationaal allegaartje van steeds agressievere Oost- en Zuid-Europeanen dat in Nederland komt 'fun-kraken' (lees: de buurt terroriseren en extreem geweld gebruiken)?

Verantwoordelijk
Realiseren de linkse bestuurders zich niet dat juist de ambtenaren voor wie zij verantwoordelijk zijn, schuld hebben aan de vaak langdurige leegstand?

Want het kost een ondernemer (in de woorden van links: een speculant) meestal heel wat meer dan één jaar voordat hij de benodigde vergunningen van de gemeente binnen heeft.

Vreemd, dat juist nu de roep om verantwoording over de dwaalwegen van de jaren tachtig steeds luider wordt, de bestuurders van links krampachtig vasthouden aan dit relict van die zwarte periode.
Gerelateerde links:
- Zimbabwe aan het koningsplein

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl