Vrome leugens

Door Bart Croughs

3 juli 2002

Het is een vraag waar je als buitenstaander regelmatig mee worstelt: geloven progressieve intellectuelen werkelijk in de flauwekul die ze verkondigen, of verkopen ze welbewust leugens?

Een tipje van de sluier werd afgelopen vrijdag opgelicht door Emma Brunt, in haar column in Het Parool.

Onderwerp was de buitenproportionele criminaliteit onder allochtonen. Lange tijd was het zo dat wie daarover de waarheid sprak als racistische leugenaar werd gebrandmerkt, en zelfs het risico liep door de overheid te worden vervolgd.

Brunt geeft in haar column niet alleen toe dat ze heeft meegewerkt aan het in stand houden van dit klimaat, ze geeft tevens toe dat zij en haar progressieve kennissen wel beter wisten. Het gaat in dit geval dus om welbewuste leugens.

De overwegingen waarmee Brunt deze leugens rechtvaardigt zijn de volgende: ze was bang dat als de waarheid bekend zou worden, 'racisme' en 'xenofobie' de kop op zouden steken, en verwijst daarbij naar asielzoekerscentra in Duitsland die in vlammen opgingen en naar verkiezingsoverwinningen van het Vlaams Blok.

Hier wordt de buitenstaander een onthullend inkijkje in de vooruitstrevende gedachtenwereld geboden: de overweging die telt is het voornamelijk imaginaire geweld van racistische autochtone Hollanders jegens allochtonen; het reeele, dagelijkse geweld van allochtone criminelen jegens autochtone Hollanders is van geen belang, en kan daarom rustig worden verzwegen. Ander volk eerst!

Brunt’s bekentenis roept vragen op. Hoeveel andere onzinnige progressieve overtuigingen zijn in werkelijkheid nooit overtuigingen geweest, maar waren altijd welbewuste leugens?

Hebben progressieven ooit werkelijk geloofd dat de toegenomen criminaliteit een verzinsel van de Telegraaf was? Hebben ze ooit werkelijk geloofd dat hardere straffen niet helpen om criminaliteit te bestrijden? Hebben ze ooit werkelijk geloofd dat mannen en vrouwen gelijk zijn? Hebben ze ooit werkelijk geloofd dat intelligentie niet grotendeels genetisch bepaald is? Hebben ze ooit werkelijk geloofd dat het i.q. van zwarten even hoog is als dat van blanken?

Brunt’s bekentenis verdient navolging. Piet Grijs, Marcel Van Dam, Freek de Jonge, Youp van ’t Hek, Elsbeth Etty, Anet Bleich, Sonja Barend, en al die anderen: kom maar op!


Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl