Wat is de oorzaak van deflatie?

Door Geld & Inflatie FAQ

27 augustus 2008

Waarom alles eigenlijk steeds goedkoper zou moeten worden.

Prijsdeflatie wordt veroorzaakt doordat in een economie de geldhoeveelheid minder sterk stijgt (of sterker daalt) dan de hoeveelheid en/of kwaliteit goederen.

Wanneer er sprake is van economische groei komen er steeds meer en/of betere producten op de markt. Wanneer de geldhoeveelheid gelijk blijft, daalt of niet zo sterk stijgt als de hoeveelheid goederen, dan is er sprake van prijsdeflatie. 

In een groeiende economie zou deflatie in plaats van inflatie de normale gang van zaken moeten zijn.
Hieruit blijkt dat deflatie eigenlijk de normale gang van zaken zou moeten zijn in een groeiende economie: producten worden gemiddeld genomen steeds goedkoper. Omdat onze economie de afgelopen 200 jaar sterk gegroeid is, zouden we eigenlijk een langdurige deflationaire periode hebben moeten zien. De reden dat dit niet het geval is geweest en dat de koopkracht van geld juist steeds verder gedaald is, is de sterke stijging in de geldhoeveelheid die groter is dan de stijging in het aantal producten.

In sommige periodes, zoals soms tijdens depressies, krimpt de geldhoeveelheid (we zullen later zien hoe dit gebeurt) terwijl het aantal producten in de economie gelijk blijft. In die gevallen duidt deflatie niet op economische groei maar heeft het als oorzaak een inkrimping van de geldhoeveelheid. 

Volgende week het negende deel van deze Geld & Inflatie FAQ 'Wordt inflatie niet door andere dingen veroorzaakt?'

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl