Wat is deflatie?

Door Geld & Inflatie FAQ

20 augustus 2008

Je geld wordt meer waard.

'Deflatie' betekent het tegenovergestelde van 'inflatie' en heeft dus ook twee definities:

1. Prijsdeflatie: een stijging in de koopkracht van geld.

2. Monetaire deflatie: een verkleining van de geldhoeveelheid.

Ook hier is het zo dat monetaire deflatie een oorzaak is van prijsdeflatie: als de geldhoeveelheid krimpt, daalt het gemiddelde prijsniveau. Maar deflatie heeft zoals we later in deze FAQ zullen zien ook andere oorzaken: eigenlijk is deflatie en niet inflatie de natuurlijke gang van zaken in een groeiende economie.

Volgende week het zevende deel van deze Geld & Inflatie FAQ ´Wat is de oorzaak van inflatie?´

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl