Wat is inflatie?

Door Geld & Inflatie FAQ

19 augustus 2008

Hoe de term 'inflatie' van betekenis veranderde in de afgelopen eeuw.

De term 'inflatie' heeft feitelijk twee betekenissen: 

1. Prijsinflatie: een daling in de koopkracht van geld.

2. Monetaire inflatie: een vergroting van de geldhoeveelheid.
 
Tegenwoordig wordt de term 'inflatie' vooral gebruikt in de betekenis van prijsinflatie, om een daling in de koopkracht van geld aan te geven. Dit betekent dat de gemiddelde prijs van alle producten in de economie hoger zal worden. Sommige producten zoals MP3-spelers kunnen weliswaar goedkoper worden, maar andere producten zoals een kopje koffie op een terras zullen duurder worden. Het gemiddelde prijspeil stijgt. Je kunt minder of minder goede producten kopen met dezelfde hoeveelheid geld.

De oorspronkelijke betekenis van de term 'inflatie' is echter een vergroting van de totale geldhoeveelheid. Centrale banken creëren meer geld en brengen dit in omloop. Ze inflateren (blazen op) de totale geldhoeveelheid dus. Tegenwoordig wordt dit wel aangeduid met de term 'monetaire inflatie'.

Zoals we later in deze FAQ zullen zien, is een vergroting van de geldhoeveelheid juist de enige werkelijke oorzaak van de daling van de koopkracht van geld. Monetaire inflatie is dus de oorzaak van prijsinflatie. Door de term 'inflatie' vooral te gaan gebruiken voor prijsinflatie, wordt ons het zicht ontnomen op de werkelijke oorzaak van de daling in de koopkracht van geld, zodat het, zoals we later zullen zien, makkelijker wordt om allerlei andere mogelijke oorzaken voor die daling te suggereren.

Morgen het zesde deel in deze Geld & Inflatie FAQ ´Wat is deflatie?´

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl