'Milieuclubs moeten eigen broek ophouden'

Door Ingezonden

18 augustus 2008

De overheid betaalt milieugroepen voor propaganda om de overheid groter te maken.

Paul de Hen schrijft op Elsevier.nl:

Milieudefensie [kreeg] subsidie van SenterNovem, een overheidsorganisatie, voor het ‘stimuleren dat de overheid maatregelen neemt om import van illegaal hout te verbieden’.
Het is een oud en wijdverbreid gebruik bij overheden, niet alleen in Nederland: het subsidiëren van allerhande actiegroepen en belangenorganisaties. Vaak krijgen ze subsidie omdat ze worden geacht een stukje door de overheid gewenst beleid uit te voeren. 

Maar er zijn ook vreemdere redenen. Zo kreeg Milieudefensie subsidie van SenterNovem, een overheidsorganisatie, voor het ‘stimuleren dat de overheid maatregelen neemt om import van illegaal hout te verbieden’.

Diverse overheidsinstanties organiseren gretig hun eigen tegenkrachten via  ngo’s die in feite grotendeels afhankelijk zijn van overheidsgeld.
Tegen het licht houden
Het milieubeleid is zeker niet het enige beleidsterrein waar dit soort verbanden bestaat. Diverse overheidsinstanties organiseren gretig hun eigen tegenkrachten via non-gouvernementele organisaties (ngo’s) die in feite grotendeels afhankelijk zijn van overheidsgeld.

Het gaat om een heel gevarieerd pakket organisaties, waarvan een aantal, zoals het Leger des Heils, taken vervult die anders door de overheid zelf zouden moeten worden verricht.

Maar waarom moeten organisaties zonder serieuze uitvoerende taken worden gesubsidieerd? Het is de moeite waard om een alle subsidies tegen het licht te houden. Het is namelijk de vraag waarom clubs die zeggen te spreken namens een grote aanhang, niet volledig door die aanhang kunnen worden gefinancierd. 
Gerelateerde links:
- Het geld ligt op straat
- 17 miljard euro aan rijkssubsidies
- Sinterklaasstaat
- Subsidies en staatsdiensten
- Subsidies voor 'hoge' kunst
- Vijf miljoen extra subsidie voor politieke partijen

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl