Onnodige oorlog in Georgiƫ

Door Ingezonden

8 augustus 2008

Waarom het recht op afscheiding een fundamenteel mensenrecht is.

Vanochtend is het Georgische leger de Zuid-Ossetische hoofdstad Tschinvali binnengetrokken om de afscheidingsbeweging aldaar de kop in te drukken. Het Russische leger zou de de Zuid-Ossetische opstandelingen te hulp zijn gekomen. Een verdrietige en volstrekt onnodige oorlog. De Telegraaf bericht erover.

Ludwig von Mises verwoordt het libertarische standpunt over het recht op afscheiding als volgt:

'Het recht op zelfbeschikking met betrekking tot het lidmaatschap van een staat betekent dus: wanneer de inwoners van een bepaald gebied, of het nu een klein dorp is, een gropter district of een reeks van aaneengelegen districten, door een openbaar en vrije toegankelijke volksraadpleging bekend maken dat ze niet langer deel uit willen maken van de staat waar ze totdantoe toe behoorden, maar in plaats daarvan zelf een onafhankelijke staat willen vormen of zich bij een andere, reeds bestaande, staat willen aansluiten, moet hun wens gerespecteerd worden en moet er gehoor aan worden gegeven. Dit is de enige denkbare en effectieve manier om revoluties, burgeroorlogen en internationale oorlogen te voorkomen. [...]

Als het op enigerlei wijze mogelijk was om dit recht op zelfbeschikking voor elk individueel persoon te laten gelden, dan zou dit gedaan moeten worden. [...]

De situatie waarbij men tot een staat moet behoren waarbij men niet wil horen is niet minder verkeerd als ze het resultaat is van verkiezingen dan wanneer ze het resultaat is van militaire verovering.'

Ludwig von Mises, Liberalism, p. 109-110


En Frank Karsten schreef eerder op MeerVrijheid:
Het is eigenaardig dat veel voorstanders van democratie sceptisch staan tegenover het recht op afscheiding. Er is in ieder geval sprake van een ambivalente houding. Als je immers werkelijk vindt dat het volk moet regeren over zichzelf zou je logischerwijs ook moeten vinden dat mensen zich mogen afscheiden om zelf hun eigen regering te vormen. Maar het recht op afscheiding en zelfbestuur wordt door weinig bestuurders en democraten verdedigd. Men verdedigt het soms wel buiten de eigen invloedssferen maar zeker niet in eigen land. [...]

Om de vrijheid te bewaken en te vergroten dient het recht op afscheiding sterker gepropageerd te worden. Veel oorlogen zijn ontstaan doordat landen bevolkingsgroepen geen lokale autonomie boden of het recht op daadwerkelijk zelfbestuur. Het recht op afscheiding waakt tegen totalitaire bestuurders ongeacht of die democratisch zijn of dictatoriaal. 
Gerelateerde links:
- Over centralisering en afscheiding 
- Vlaanderen en Schotland onafhankelijk
- WK-voetbal voor niet-bestaande landen
- Wat gedijt en wat sterft tijdens oorlog
- Mises over oorlog
- Gewonde soldaten over oorlog

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl