Koopstakinggekte

Door Redactie

27 juni 2002

Via onder meer kettingbrieven worden Nederlanders opgeroepen maandag 1 juli niets te kopen uit protest tegen de prijsstijgingen die zouden zijn gekomen na de introductie van de euro. Een ondoordachte actie.

Ten eerste is de inflatie het afgelopen jaar hoog geweest en verklaart dus voor een deel de gestegen prijzen. Ook voor ondernemers zijn immers de kosten gestegen. Ten tweede schijnen de prijsstijgingen hoger ervaren te worden dan dat ze in werkelijkheid zijn. Ten derde wordt er geen onderscheid gemaakt tussen bedrijven en winkels die wel of niet prijsverhogingen hebben doorgevoerd. Het lijkt wel alsof iedereen geboycot moet worden via een 'botte bijl' methode. Wat behoorlijk onrechtvaardig is ten aanzien van de bedrijven die hun prijzen in toom hebben gehouden.

Maar al deze argumenten vallen in het niet bij de tegenwerping dat de grootste verdediger van lage prijzen de vrije markt is. Op een vrije markt kunnen consumenten niet gedwongen worden produkten of diensten te kopen en kunnen aanbieders vrijelijk toetreden tot de markt zodat een breed scala aan diensten en producten wordt aangeboden in alle prijscategorieen. Als consumenten vrij zijn om wat, van wie en waar te kopen kunnen producenten niet zo maar ongestraft hun prijzen verhogen. Klanten zullen dan naar goedkopere leveranciers uitwijken. Concurrentie zorgt ervoor dat de prijzen reeel zijn. Mensen die klagen over hoge prijzen kunnen gewoon naar Dirk van de Broek gaan. In feite staken ze heel kort en geven daarmee precies aan de juiste bedrijven een signaal af (bv Albert Heijn) dat hun prijzen te hoog zijn. In plaats van een volledige dag te staken kan men beter een reis naar het Binnenhof ondernemen om daar te pleiten voor vrijere markten en minder overheidsinterventie. Het is namelijk met name Den Haag die zorgt voor inflatie en hoge prijzen (denk bv aan het hoge BTW tarief van 19%). De econoom Milton Friedman noemde inflatie ooit "de enige belasting die zonder wetgeving kan worden opgelegd".

Nu we het toch over de overheid hebben, waarom organiseert niemand eens een belastingstaking? En dan niet voor slechts 1 dag. Uiteraard omdat de 'goedbedoelende' overheid dan mensen in het gevang gaat stoppen. De overheid neemt al meer dan 50% van iedere verdiende gulden in beslag. Pas ergens eind juli valt Tax Freedom Day (TFD) en beginnen Nederlanders voor zichzelf te werken. U bent dus eigenlijk de eerste helft van het jaar in overheidsdienst zonder dat velen dat beseffen. Iemand anders zou dat een vorm van slavernij noemen. Waarom klagen over een mier die van jouw bord peuzelt wanneer daarnaast een olifant staat die schranst en bovendien geweldadig wordt wanneer je hem niet laat bunkeren?


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl