Het rookverbod is ingegaan

Door Redactie

1 juli 2008

Dat in menig mens een totalitair karakter schuilt is merkbaar bij voorstanders van het rookverbod.

De anti-rokers hebben namelijk een mooi en tolerant compromis bedacht om tegemoet te komen aan de wensen van zowel rokers als niet-rokers in de horeca: een volledig verbod. Niks geen aparte ruimten, niks geen luchtafzuiginstallaties, niks geen uitzonderingen, niks geen eigendomsrechten, niks geen diversiteit. Zelfs als iedereen in een café wil roken (inclusief personeel) dan zal de wetgever ingrijpen en boetes opleggen. Geef die rokers vooral geen vinger!

Maar gelukkig is alles democratisch beslist dus is de rechtvaardigheid van zoveel dwang gedekt. Want voor democraten is de meerderheid de rechtvaardiging voor elk gebod of verbod. Behalve natuurlijk als het per ongeluk niet past in de eigen ideologie.

Wie denkt dat de rookwetten nu wel hun maximum hebben bereikt moet zijn licht maar eens opsteken bij SP-er Harry van Bommel. Deze ex-roker is helemaal in het anti-kamp gaan zitten en bepleitte onder meer een verbod op roken in de auto en in de nabijheid van dieren. En in Ierland mogen vrachtwagenchauffeurs niet meer roken in hun eigen cabine, het is immers een bedrijfsruimte!

Rokers worden al langer dwarsgezeten, en werden bij tijden vervolgd. Hieronder wat stukken die tegen de anti-rookhetze ingaan.

- Karel Beckman: De rechten van rokers
Wat weegt zwaarder - het recht om te mogen roken of om gevrijwaard te blijven van rook? In een rechtsstaat gebaseerd op particulier eigendom en individuele vrijheid, is dit dilemma simpel op te lossen.

- Dr. William T Whitby: Roken zonder angst, goed voor u! 1
Een beruchte tabakshater was Sultan Murad IV. Hij verbood zijn onderdanen het roken op straffe des doods en uitstel van executie werd niet verleend. Om het roken te voorkomen liet hij zelfs de koffiehuizen sluiten.

- Dr. William T Whitby: Roken zonder angst, goed voor u! 2
Een controversieel onderwerp, zoals roken bijvoorbeeld is, is in staat bij heel wat mensen de laagste instincten wakker te roepen. Fanatieke tegenstanders van het roken geven meermalen blijk van zo'n kwaadaardigheid, haat, onverdraagzaamheid, gemeenheid, wraaklust, kwaadsprekerij, leugenachtigheid en bedrog, dat we de waarheid onder ogen moeten zien en helaas moeten constateren, dat dit allemaal facetten zijn van de menselijke natuur.

- Peter Croughs: Rokers homepage
Rookt u ook?. "Nee, dank u ", zullen sommigen van u zeggen, wanneer een vriendelijke roker u aanbiedt in het genot te delen. Schande, driewerf schande en jammer vooral, u weet niet wat u mist.

- René van Wissen: Verboden te roken?
Je zou zeggen dat de eigenaar van een horecagelegenheid zelf moet kunnen bepalen of er wel of niet wordt gerookt.

- Simon Rozendaal: Weet minister Klink wel dat meeroken gezond is?

- Henry Sturman: Meeroken: De leugens van de Gezondheidsraad

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl