Bedankt, Jan Marijnissen

Door Henk Steenhuis

26 juni 2008

Henk Steenhuis kijkt terug op de kritische verhalen die in zijn HP/De Tijd verschenen over de voormalig revolutionair Maoist en Marxist-Leninist.

Met weemoed nam Nederland afscheid van Jan Marijnissen, partijbaas (sinds 1988) en lijsttrekker (sinds 1989) van de SP. Dat Marijnissen het voorzitterschap van de Tweede-Kamerfractie eraan gaf, was een bittere pil, en dierbare herinneringen moesten het leed enigszins verzachten.

Eerst moest er [van de SP] een gewapende revolutie komen. Daarna is Mao uit de gratie, maar Marx en Lenin nog niet.
Met zo’n stortvloed aan hartelijke woorden vraag je je automatisch af of HP/De Tijd in het verleden voldoende oog heeft gehad voor de man die de SP van een splinterbeweging veranderde in de derde partij van Nederland. Hebben wij wel tijdig ingezien met wie we hier van doen hadden? Snel de leggers in, op zoek naar oude stukken. 

Ah, een coverstory uit november 2007 over ome Jan. Daarin staat beschreven hoe hij hard afrekent met partijleden die niet naar zijn pijpen willen dansen. En die zonder pardon (“Jij klootzak”) uit de sekte worden gekieperd. Als je mensen afblaft, worden ze bang en krijg je veel onderdanige voetvegen om je heen. Die allemaal doen wat jij zegt. Heel goed, zo loopt alles lekker gesmeerd.

[Vervolgens] verdwijnen de termen ‘marxisme-leninisme’ en ‘revolutie’ uit het beginselprogramma.
Kijk, een korte beschouwing uit september 2006. Wordt in beschreven hoe de SP almaar van kleur verandert, als een kameleon. Eerst moest er een gewapende revolutie komen. Daarna is Mao uit de gratie, maar Marx en Lenin nog niet. Dan verdwijnen de termen ‘marxisme-leninisme’ en ‘revolutie’ uit het beginselprogramma. Weer wat later moeten planeconomie en nationalisatie van grote bedrijven eraan geloven, en dan is ook het ‘grootschalig huizenbezit’ niet langer taboe. 

Knap hoe die dingen steeds maar veranderen en hoe de buitenwereld dit voor zoete koek slikt, omdat je er met geen woord over rept en er vooral niet over debatteert.

Weer wat later moeten planeconomie en nationalisatie van grote bedrijven eraan geloven, en dan is ook het ‘grootschalig huizenbezit’ niet langer taboe.
‘Mao Marijnissen’ heet weer een ander stuk. Flauwe woordspeling? Nee, toch niet, want het beschrijft hoe het dissidenten in de partij vergaat die de moed hadden het op te nemen tegen de grote roerganger. Samengevat: het liep slecht met ze af, want grote Jan laat niet met zich spotten. En had goed begrepen van zijn leermeester dat je je tegenstanders nooit hard genoeg raakt.

Wat is dat? Ah, aan de hand van partijdocumenten wordt een beeld geschetst van ons land na de geslaagde machtsgreep van de SP. Wie goed verdient, betaalt lekker 72 procent belasting. Immigranten worden op grote schaal naar witte wijken overgeplant. De vermogensbelasting wordt opnieuw ingevoerd en de post komt weer in handen van de staat. Heel het leven blijkt een dieprode kleur te krijgen, en Marijnissen snapte goed dat je kiezers een totaalprogram voor moet zetten; zo laat je mensen lekker dromen van de SP-heilstaat.

Knap hoe die dingen steeds maar veranderen en hoe de buitenwereld dit voor zoete koek slikt, omdat je er met geen woord over rept en er vooral niet over debatteert.
Ook de moeite waard: een stuk dat beschrijft hoe hij zo veel bekende mensen voor zijn kar wist te spannen, van bisschop Muskens tot Jan Mulder. En hoe al die luitjes leken te vergeten dat ze lippendienst bewezen aan de meest archaïsche beweging uit de vaderlandse politiek, aan de buitenkant modern, in werkelijkheid alle handen op de buik van voorzitter Jan. De oude artikelen stapelen zich op, maar dit hoekje is vol. 

Hoe dan ook: jammer dat we het in de toekomst zonder Marijnissen moeten doen. HP/De Tijd blies zijn partijtje mee als het ging om de mijlpalen van een groot politicus. Al permitteerde het blad zich soms een wat eigen geluid.

Henk Steenhuis

Deze editorial is afkomstig van de site van HP/De Tijd.

Gerelateerde link:
- Stop de SP!
- De maakbare samenleving is een totalitaire samenleving

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl