Zijn we verslaafd aan olie?

Door Ingezonden

25 juni 2008

Op dezelfde manier als dat we "verslaafd" zijn aan zuurstof.

Zeker nu de olieprijzen sterk gestegen zijn, wordt met enige regelmaat in de media en de politiek geklaagd dat we verslaafd zijn aan olie. Maar dit is een vreemde bewering.

De term "verslaving" duidt op een morele keuze, alsof het immoreel is om olie te gebruiken, maar moreel om brandstoffen uit andere bronnen te gebruiken. 
De term 'verslaafd' is duidelijk minachtend bedoeld. Een verslaving betekent dat je regelmatig iets gebruikt dat geen voordeel voor je oplevert, in ieder geval niet op de lange termijn. Bij verslaving denken we bijvoorbeeld aan zaken als drugs zoals cocaine en heroine die gebruikers een tijdelijke 'high' geven maar op de lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Als het gaat over olie willen de "anti-verslavings" voorstanders duidelijk het beeld oproepen van mensen die op de korte termijn voordeel behalen door benzine en andere op petroleum gebaseerde producten te gebruiken, maar die op de lange termijn afhankelijk worden gemaakt van vijandige of onstabiele olieproducerende landen, net zoals drugsverslaafden afhankelijk van hun dealers worden. Daarbij komt dat het gebruik van olie de omgeving vervuilt, net zoals het gebruik van drugs het lichaam ruineert. 

Maar er zijn problemen met het gebruik van de term "verslaving" met betrekking tot olie. De term "verslaving" duidt op een morele keuze, alsof het immoreel is om olie te gebruiken, maar moreel om brandstoffen uit andere bronnen te gebruiken. Mensen gebruiken petroleum als de basis voor de brandstof waarop hun auto's rijden, hun huizen verwarmd worden,  waardoor vliegtuigen, boten en vrachtwagens productie-en consumptiegoederen over de hele wereld kunnen transporteren. De veronderstelling die uit het "olie is een verslaving" mantra blijkt, is dat deze dingen op de een of andere manier immoreel zijn als er olie voor wordt gebruikt. 

Op petroleum gebaseerde fossiele brandstoffen hebben mensen in staat gsteld een levensstandaard te bereiken die in het verleden ondenkbaar was. 
Het is duidelijk dat veel van de zaken waarvan we afhankelijk zijn een olie-component hebben, maar de ontwikkeling van fossiele brandstoffen betekende ook dat we wereld zoals we die kennen meer mensen met een langere levensduur een bestaan kan bieden. (in het pre-kapitalistische, pre-fossiele-brandstoffen tijdperk was de levensverwachting ongeveer 30 jaar. De milieubeweging probeert ons te vertellen dat dit de Gouden Jaren waren.) Met andere woorden, fossiele brandstoffen - in het bijzonder olie - zijn uiterst waardevolle producten voor de beschaving die wij kennen. 

Het is waar dat mensen tegenwoordig sterk afhankelijk zijn van op petroleum-gebaseerde brandstoffen. Maar mensen zijn ook afhankelijk van zuurstof en we horen niemand klagen dat we "verslaafd" zijn aan zuurstof of aan water of aan voedsel. Op petroleum gebaseerde fossiele brandstoffen hebben mensen in staat gesteld een levensstandaard te bereiken die in het verleden ondenkbaar was. Er is een enorm verschil tussen ergens afhankelijk van te zijn en er "verslaafd" aan te zijn.

Dit artikel van William Anderson The Oil Addiction Fallacy dat eerder op de website van de Future of Freedom Foundation verscheen werd door Koen Swinkels vertaald en bewerkt.

Gerelateerde links:
- Het olietekort is als de horizon: het verdwijnt als je er in de buurt komt
- Wedden dat alles steeds beter gaat?
- Mijnbouw voor de komende miljoen jaar
- In de olie
- Gesubsidieerde olie
- John McCain: oorlog in Irak ging om olie
- Leve de speculant!
- Ik, potlood

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl