Reclame code commissie verbiedt radiospot "Belasting is diefstal"

Door Haags Juristen College

18 juni 2008

Haags Juristen College gaat in beroep

Staat het in Nederland iemand vrij om te adverteren met de tekst “Belasting is diefstal”?
 
De Reclame Code Commissie vindt van niet.  Die heeft deze week een radiocommercial van deze strekking in de ban gedaan. De adverteerder, het Haags Juristen College, gaat tegen de uitspraak in beroep. De veroordeling staat volgens het HJC op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting.
 
De letterlijke tekst van het bewuste reclamespotje, dat op BNR Nieuwsradio werd uitgezonden, luidde:
 
“Belasting is diefstal! Belastingontwijking loont voor ondernemers en consultants met een winst boven 20.000 euro. Meer weten? Haags Juristen College.nl”
 
Volgens de commissie is deze uiting in strijd met de Nederlandse Reclame Code: “Door het heffen van belasting als diefstal te bestempelen wordt een verkeerde moraal bevorderd waarbij het normaal wordt gevonden niet zelf bij te dragen aan de samenleving waarvan men zelf profiteert.” Deze klacht tegen de radiospot heeft de Reclame Code Commissie gegrond verklaard omdat de reclame-uiting in strijd met het fatsoen zou zijn. Belasting zou geen diefstal zijn, omdat het wordt geheven “op basis van het zogenoemde sociaal contract”.
 


Professor L. Stevens en Toine Manders

Toine Manders, directeur van het Haags Juristen College, voelt zich door de uitspraak in zijn vrijheid van meningsuiting beknot. Volgens hem mankeert er niets aan zijn eigen moraal, maar des te meer aan de moraal van de staat:
 
“Je kunt hoog of laag springen, maar belasting is en blijft gelegaliseerde roof. Dat is een waarheid als een koe. De burger wordt onder bedreiging van geweld gedwongen zijn bezittingen af te staan. Er zijn op de wereld maar twee instanties die zich tot dergelijke praktijken verlagen: de staat en de maffia. Het is absurd om te beweren dat we er ‘met z’n allen voor hebben gekozen’. Er is ons nooit gevraagd of wij ermee akkoord gaan om de helft van ons inkomen in een bodemloze put te storten. Dat "sociaal contract" is nooit afgesloten.
 
Dat is allemaal al erg genoeg, maar nu wordt ons ook nog van hogerhand het recht ontnomen om daarover onze mening te ventileren. Dit is censuur!”
 

Waar is het 'sociaal contract'?

Officieel is de Stichting Reclame Code het product van ‘zelfregulering’: alleen de elf organisaties en brancheverenigingen die in de stichting samenwerken hoeven zich aan de aanbevelingen van de Reclame Code Commissie te houden. Maar krachtens de Mediawet zijn alle Nederlandse zendgemachtigden die reclame uitzenden verplicht bij de stichting Reclame Code aangesloten. Er zit voor BNR Radio dus niets anders op dan het staatsonvriendelijke spotje uit de ether te halen.
 
“Niet alleen worden we gedwongen de helft van wat we verdienen af te dragen, dat geld wordt vervolgens ook nog eens gebruikt om ons de mond te snoeren als we tegen deze gelegaliseerde roof bezwaar wensen aan te tekenen”, aldus Toine Manders. Van het beroep tegen de uitspraak van de Reclame Code Commissie verwacht hij weinig heil, aangezien de leden van het College van Beroep door dezelfde organisaties worden aangewezen als de RCC zelf, “maar je moet toch iets. Wij van het Haags Juristen College gaan in elk geval moedig voorwaarts met onze strijd.”
 
Gerelateerde link: Toine Manders: Belasting is gelegaliseerde roof

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl