Wie is democratischer: de EU of Rusland?

Door Vincent de Roeck

26 mei 2008

De Europese leiders hanteren naar aloude gewoonte twee totaal verschillende democratische normen.

Vincent de Roeck legt het uit:

Afgelopen weekend manifesteerde de democratische spreidstand in het Westen zich als nooit tevoren. Aan de ene kant hadden we de presidentsverkiezingen in Rusland die door de EU(SSR) aangevochten werden als ondemocratisch en oneerlijk, en aan de andere kant hadden we in Londen een massale actie voor het door 95% van alle Britse parlementsleden ooit beloofde referendum over het Verdrag van Lissabon. 

De Europese leiders hanteren naar aloude gewoonte twee totaal verschillende democratische normen zoals ook het Deense Europarlementslid Jens-Peter Bonde (Junilistan) al enkele weken geleden in de plenaire vergadering terecht wist op te merken. Enerzijds ligt het autoritaire buitenland constant onder vuur omdat ze hun democratische verplichtingen niet zouden nakomen, maar anderzijds voert men binnen de Europese Unie wel een beleid dat haaks staat op exact dezelfde verplichtingen. 

"In Rusland is er tenminste een soort van vrije presidentsverkiezing, terwijl ik niet weet wie er bij ons ooit voor Barroso heeft kunnen kiezen."
Of zoals Robert Allen maandag terecht in “The Daily Telegraph” schreef naar aanleiding van de vraag of de EU überhaupt wel democratischer was dan Rusland: “In Rusland is er tenminste een soort van vrije presidentsverkiezing, terwijl ik niet weet wie er bij ons ooit voor Barroso heeft kunnen kiezen." [...]

Afgelopen zondag heeft de privé-firma “Electoral Reform Services” (die in opdracht van de VN en het VK al verscheidene échte verkiezingen heeft helpen organiseren) in samenwerking met de vereniging “I Want A Referendum” in tien Britse kiesdistricten een officieuze peiling gehouden naar de mening over het Verdrag van Lissabon. De resultaten waren ronduit schokkend. 


Van de 420,000 verspreide stembrieven werden er uiteindelijk meer dan 152,000 ingevuld. Een participatiegraad van 36,2% ligt in het Verenigd Koninkrijk véél hoger dan in de meeste échte verkiezingen. Aan de Europese verkiezingen van 2004 nam zo bijvoorbeeld slechts 23,8 % van de Britten deel. Als teken voor de representativiteit van deze peiling kan dat dus wel tellen. 133,251, oftewel 88%, van de deelnemers is voorstander van een referendum. En als klap op de vuurpijl blijkt ook nog dat 89% van de ondervraagde Britten tegen het Verdrag van Lissabon zouden stemmen.

Samengevat: de Britten zijn tegen het Hervormingsverdrag en dit toch ratificeren zou gewoon volksverraad zijn. Als het Verenigd Koninkrijk een democratie is, organiseert ze een referendum, en als de EU blijft pretenderen een democratie te zijn en de burgers “No” stemmen, moet ze naar hen luisteren en ook deze grondwettelijke poging als mislukt beschouwen. Niets meer en niets minder.

Lees verder
.

Vincent de Roeck

De auteur is beheerder van Libertarian.be, nationaal politiek secretaris van het Liberaal Vlaams Studentenverbond en voorzitter van Nova Libertas.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl