Geen goede redenen voor bestaan files

Door Redactie

18 mei 2008

De totale filelengte in Nederland steeg van 2001 tot 2007 met 25% (34.785 versus 43.298 km).

Volgens een artikel in de Telegraaf is er ruimte genoeg voor extra wegen in Nederland om zo het steeds groter wordende fileprobleem op te lossen.

Een oppervlakte van negen extra km2 zou volstaan, dat is 0,03 van het totale oppervlak van Nederland. Ruimte is dus geen probleem. En geld evenmin want  de inkomsten uit de auto bedroegen 17,2 miljard euro in 2007 terwijl de uitgaven aan autoverkeer dat jaar niet boven de 3 miljard kwamen. En dan komt de overheid met kilometerheffing als de oplossing van een probleem dat ze zelf gecreëerd hebben.

Uit de Telegraaf:

De mythe dat we Nederland vol asfalteren als het hoofdwegennet wordt verbreed, moet eindelijk worden doorgeprikt.

Verbreding van alle provinciale wegen en rijkswegen in Nederland zou een extra wegoppervlakte opleveren van nog geen negen vierkante kilometer. „Dat is slechts drie honderdste procent van onze totale landoppervlakte”, aldus wegen- en waterdeskundige Ronald Waterman.

Verbreding en het wegnemen van knelpunten op rijkswegen zijn de enige manier om de files bij de wortel aan te pakken, aldus Waterman. Ons gemeentelijke wegennet groeit razendsnel met 15.000 km tot wel 120.000 km in 2020. Maar provinciale wegen (6300 km) en rijkswegen (3250 km) benen die groei niet bij, mede doordat tegenstanders het valse angstbeeld cultiveren van een compleet geasfalteerde polder.

„Ons wegennet werkt nu als zandloper”, verklaart Waterman. „Gemeentelijke wegen groeien als kool, maar ons prachtige rijkswegennet daartussen is gewoon te iel.”
Gerelateerde links:
- De oorzaak van files
- 'Kilometerheffing is melkkoe'
- BOVAG Cijfers
- BOVAG Kerncijfers 2008 en eerder (PDF)

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl