Geld verstoppen voor de fiscus is nog steeds heel simpel

Door Ingezonden

28 april 2008

Gelukkig maar.

Op 28 februari verscheen in weekblad Intermediair een artikel over het relatieve gemak waarmee belastingen kunnen worden ontweken en over de strijd die de Europese regeringen hier tegen voeren. Hieronder enkele fragmenten uit het artikel.

Sinds enkele jaren wisselen EU-landen informatie uit over rente op buitenlands spaargeld. Dit systeem blijkt zo lek als een mandje. De Duitse fiscus koopt daarom zelfs gestolen bankgegevens om zwartspaarders te vangen.  [...]

Geld verbergen voor de fiscus is nog steeds ‘bijzonder eenvoudig', zegt Toine Manders, directeur van het Haags Juristen College (HJC). Ton Apeldoorn van het Financieel OnderzoeksBureau Apeldoorn zegt: ‘De bronheffing is een schijntje. Het grote geld zit in de Stiftungen.' 

Toine Manders: 'Belastingheffing komt erop neer dat onder dreiging van geweld eigendommen worden afgenomen.'
Heeft die prachtige Europese spaarrenterichtlijn uit 2005 dan niet geholpen? De EU-landen spraken daarin af informatie uit te wisselen over de rente die hun burgers ontvangen over spaartegoeden op buitenlandse rekeningen. Die richtlijn heeft geleid tot allerlei verdragen met belastingparadijzen buiten de EU, zoals Liechtenstein en Zwitserland.  [...]

HJC-directeur Manders zegt echter dat de spaarrenterichtlijn in zijn geheel niet serieus te nemen is. ‘Het is meer een soort statement, het resultaat van een politiek steekspel. Iedereen kan zich eraan onttrekken door een offshore rechtspersoon zoals een Stiftung op te richten.' [...]

Belasting ontwijken
Het Haags Juristen College (HJC) stond tot 1996 jongens bij die hun dienstplicht wilden ontwijken. ‘Een vorm van dwangarbeid', zegt directeur Toine Manders. Die filosofie, die hij aanduidt met libertarisme, past hij sinds 1996 toe op belastingen. ‘Belastingheffing komt erop neer dat onder dreiging van geweld eigendommen worden afgenomen. Het ontwijken van belastingen beschouwen wij daarom als een moreel recht van iedere burger, zelfs als een morele plicht, omdat de staat veel slechte dingen doet met de buit.' 

Het HJC ontwerpt fiscaal aantrekkelijke structuren voor ondernemers. ‘Die structuren zijn nog nooit afgekeurd door de fiscus. Wij maken alleen gebruik van de mazen in de wet. We houden ons bezig met belastingontwijking, niet met belastingontduiking.' 
Lees het hele artikel op Intermediar.nl

Gerelateerde links:
- Belasting is gelegaliseerde roof
- Is belasting diefstal? debat
- Hoeveel belasting betaalt u?
- Fiscus ontwijken loont bij 20.000 euro winst
- Heroisch Liechtenstein vs. Europa

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl