Deskundigen verbijsterd: Oceanen warmen niet op, maar koelen zelfs af

Door Theo Richel

4 april 2008

Wat nu?

De kop boven dit artikel is niet schreeuweriger dan noodzakelijk. Klimaatdeskundigen hebben de data geanalyseerd van 3000 robots die gedurende vijf jaar de temperatuur in de oceanen hebben gemeten, en het resultaat daarvan was zo onverwacht dat je gerust van verbijstering mag spreken: er werd geen enkele opwarming gevonden, wel enige geringe afkoeling. 

Het komisch/trieste is dat de betrokken wetenschappers zich nu vooral het hoofd breken waarom de natuur zo raar doet en zich niet gedraagt zoals ze hadden gedicteerd voorspeld. Is er misschien een pauze in de opwarming?

70% van het oppervlak van de aarde is met water bedekt, en men gaat er van uit dat 80-90% van de opwarming in de oceanen wordt opgenomen - en daar dus meetbaar is. Op de oceanen waren nauwelijks thermometers, die staan bijna uitsluitend aan land (en functioneren daar tamelijk beroerd). Om een beter zicht te krijgen op de temperatuur van de oceanen is in 2000 het Argo-project in het leven geroepen.

Dit bestaat uit 3000 duikrobots - steeds ongeveer 300 kilometer van elkaar verwijderd - die zowel temperatuur als het zoutgehalte van het oceaanwater kunnen meten, en bovendien op verschillende dieptes. De gegevens die deze robots sinds 2003 naar huis hebben gezonden zijn nu geanalyseerd. 
 


En er werd geen greintje opwarming gevonden, zelfs een lichte afkoeling. Dat is fascinerend nieuws, en aangezien wetenschappers altijd op zoek zijn naar bevestiging van studies zou je verwachten dat dit een mooi moment is om er op te wijzen dat andere temperatuurmetingen (satellieten bijvoorbeeld) ook geen opwarming kunnen vinden in de laatste 7-10 jaar. Dat zou een reden kunnen zijn om het geheel eens wat kritischer te beschouwen: als één thermometer geen opwarming kan vinden kan je je nog afvragen of die misschien kapot is, maar duizenden thermometers tegelijk?

Maar uit de reacties van betrokken wetenschappers zoals opgetekend door National Public Radio in de VS blijkt geen spoor van twijfel. Er is opwarming, we kunnen 'm alleen niet vinden.
 

Een alarmistische wetenschapper ( Trenberth) oppert dat een deel van de warmte wellicht via de wolken verdwijnt (een concept dat afkomstig is van klimaatskepticus Lindzen en waarop to dusverre uitsluitend honend is gereageerd). Dat er in dat geval dan ook geen opwarmingsprobleem is (het raam staat immers open) gaat blijkbaar aan hem voorbij.

Ook wordt gesuggereerd dat global warming een ‘breather’ heeft genomen, een pauze. Maar dat is wel heel vreemd want Al Gore heeft gezegd dat de ontwikkelingen juist steeds sneller gaan (en ook dat er geen wetenschappelijke vragen meer zijn). Ondertussen stijgt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer gewoon door en dan zou dus de temperatuur ook moeten stijgen - halverwege een fles jenever wordt iemand ook niet plots nuchter - tenzij dat CO2 er helemaal niets mee te maken heeft natuurlijk…. ‘t Is maar een ideetje. 

Theo Richel

Dit artikel verscheen eerder op De Klimatosoof.

Over de auteur

De auteur is redacteur/ vormgever van de Groene Rekenkamer.

Deze organisatie, waarin vijf organisaties zich gebundeld hebben, wil politici en het publiek graag voorrekenen dat een wetenschappelijke benadering van de milieuproblematiek meer gezondheid voor mens, dier en milieu kan betekenen.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl