Wat is er mis met segregatie?

Door Frank Karsten

12 april 2008

Volgens de SP heel veel. Maar is vrijwillige segregatie niet te verkiezen boven gedwongen integratie?

De onlangs verschenen SP-integratienota ‘Gedeelde toekomst’ bepleit dat allochtonen en autochtonen beter samen in één wijk kunnen gaan wonen. En hun kinderen  zouden samen naar school moeten gaan. De overheid moet er volgens de SP van alles aan doen om de segregatie tegen te gaan. Meer sociale woningbouw in zwarte wijken bijvoorbeeld.

Hoe groot is het gemiddelde integratieverlangen van burgers als zelfs de grootste multiculturalisten [...] liever in blanke wijken wonen?
Jan Marijnissen beweerde zelfs dat het voor zowel autochtonen als allochtonen ‘de overheersende wens is om samen te wonen en samen naar school te gaan’. Een verbazingwekkende bewering aangezien vele autochtone ouders vaak kilometers extra rijden om hun kroost bij witte scholen onder te brengen.

Hoe groot is het gemiddelde integratieverlangen van burgers als zelfs de grootste multiculturalisten zoals Paul Rosenmöller liever in blanke wijken wonen? Ook Harry van den Bergh (voormalig PvdA kamerlid, nu voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland) bevordert de opname van allochtonen maar woont in een blanke Amstelveense villawijk. En CDA-wethouder Leonard Geluk van Rotterdam bepleitte braaf de integratie maar stuurt zijn kinderen naar een blanke school en woont in een dito wijk. Wouter Bos (die in het enige stukje elitair blank Amsterdam-Noord woont) gaf eerlijk toe (in de Elle van mei 2004) dat hij een witte school zal uitzoeken voor zijn dochter Iris. Hij wil namelijk 'het beste' voor zijn kind. "Het is mijn meisje en daar moet de rest van de wereld van afblijven." Hoeveel multiculturalisten slikken vrijwillig hun eigen medicijn?
 

Het huis van Paul Rosenmöller in Driebergen

Wat is er eigenlijk mis met segregatie? Leidt vrijwillige segregatie misschien tot geweld? Of is dat juist eerder bij gedwongen integratie? Als mensen niet met elkaar om willen gaan en daaraan gevolg geven is daar niets mis mee zolang ze elkaar niet naar het leven staan. En waarom zou je mensen haten als je toch niet met ze omgaat en dus ook weinig last van ze kan hebben. Zouden de racisten van de Ku Klux Klan ook een hekel hebben aan zwarten in Nieuw-Guinea? Ze gaan er niet mee om en betalen er evenmin voor dus waarom zouden ze.

Segregatie is er altijd al geweest maar dan via andere lijnen. De meeste mensen bewegen zich in een aantal selecte groepjes en leven grotendeels langs anderen heen. Kunstenaars gaan weinig met ITers om, zwervers borrelen zelden met miljonairs, yogabeoefenaars komen in de regel niet op de koffie bij Hells Angels, nonnen stage diven niet met hardrockers. Is dat erg? Er is weinig begrip tussen die groepen maar ze zijn elkaar meestal niet tot last. Niemand in de politiek heeft een probleem met die segregatie, dus waarom wel met de segregatie van allochtonen en autochtonen?

Het sjeikdom Dubai is een samenleving waar vele verschillende groepen vreedzaam met elkaar wonen zonder dat er sprake is van integratie. Alle nationaliteiten en ethnische groepen gaan grotendeels gewoon met leden van dezelfde groep om. Men leeft net zozeer langs elkaar als in Nederland. En aangezien de ene groep geen geld eist van de andere groep (inkomstenbelasting is er niet) en evenmin politieke macht over de andere groep kan uitoefenen (stemrecht heeft niemand) leidt dit niet tot spanningen.
 
Het is niet segregatie maar juist de gedwongen associatie die tot problemen heeft geleid.
Maar als groep A moet betalen voor groep B leidt dat wel tot spanningen en haatgevoelens. En dat is exact hetgeen de overheid voorstaat met haar herverdelingsbeleid waarbij het falen van de ene groep betaald moet worden door een succesvolle groep. En wanneer de overheid bepaalde groepen positief discrimineert (privileges gunt) zorgt het evenmin voor onderling begrip. De ene groep wordt zo door de overheid een slachtofferrol aangepraat en de andere wordt tot slachtoffer gemaakt.

Het is niet segregatie maar juist de gedwongen associatie die tot problemen heeft geleid. Bewoners van de volkswijken zagen in de jaren zeventig hun buurten verkleuren. Hun was niets gevraagd en hun bezwaren werden weggewuifd als racistisch en slecht. Aangezien de oorspronkelijke bewoners weinig ophadden met de nieuwkomers die verschilden in taal, cultuur, schrift, uiterlijk en geloof was toen sprake van gedwongen associatie op internationaal niveau. Om die problemen nu tegen te gaan met nieuwe gedwongen associatie is olie op het vuur gooien.

Vrijwillige segregatie is duidelijk beter dan gedwongen integratie. De laatste leidt juist tot de maatschappelijke spanningen die men beoogt te voorkomen. Politici kunnen daarom beter staken met hun geboden, verboden (postcodebeleid en dubbele inschrijflijsten voor scholen), positieve discriminatie en geldsmijterij (voor probleemwijken, subsidies voor allerlei integratieclubjes, reclamecampagnes) om segregatie tegen te gaan.

Gerelateerde link:
- Marcel Roele: Niet spreiden maar scheiden.

Over de auteur

Frank Karsten is oprichter van de Stichting Meervrijheid en hoofdredacteur van de bijbehorende website.

Samen met Karel Beckman schreef hij De Democratie Voorbij, een boek dat inmiddels in 20 talen beschikbaar is.

In 2018 publiceerde hij De DiscriminatieMythe, waarin hij een kritische visie op het gelijkheidsdenken uiteenzet.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl