Belasting is gelegaliseerde roof

Door Toine Manders

14 maart 2008

We spreken van roof als je eigendom je wordt afgenomen onder bedreiging van geweld, zonder dat je schade hebt aangericht die je weigert te vergoeden, en zonder dat je weigert verplichtingen na te komen die je vrijwillig bent aangegaan.

De staat maakt zich hieraan schuldig door ons te dwingen de helft van wat we verdienen af te staan, door een belastingdeurwaarder vergezeld door een bewapende politieagent op ons af te sturen als we niet betalen. Dit gebeurt op basis van wetten (die de staat zelf heeft gemaakt), vandaar dat ik spreek van "gelegaliseerde" roof.

De staat heeft hiervoor met succes propaganda gemaakt door allerlei drogredenen te verspreiden via met belastinggeld gesubsidieerde scholen, universiteiten en media. Wiens brood men eet, wiens woord met spreekt.

Meestal wordt getracht belastingheffing te rechtvaardigen op grond van pragmatische argumenten, zoals dat belastingheffing nuttig zou zijn. Ik denk dat belastingheffing niet alleen immoreel is maar ook schadelijk, maar dat is een ander onderwerp, waar ik graag in ander artikel op terug kom.


Het sociaal contract: Maar dat hebben we toch met elkaar afgesproken?

De aanname is dat alle individuen hun zelfbeschikkingsrecht hebben opgegeven en overgedragen aan de staat. Dat "sociaal contract" is echter nooit afgesloten. Kunt u zich herinneren wanneer u precies die afspraak heeft gemaakt?

Democratie: Maar we hebben er toch democratisch voor gekozen?

Democratie is twee wolven en een schaap die gaan stemmen over wat de pot schaft. Het feit dat iets democratisch is besloten, betekent niet dat er geen sprake is van onrecht. Anders zouden we de nazi's niet hun moorden kwalijk kunnen nemen, maar dat ze hun moorden niet via democratische verkiezingen hebben gelegitimeerd.

De tegenprestatie: Maar we krijgen er toch ook wat voor terug?

Dit argument bewijst te veel. Het zou betekenen dat iedereen mag roven die zijn slachtoffer een wederdienst levert.

De staat is echter nog nooit op rechtmatige wijze aan grond gekomen. De staat heeft grond verworven door verovering, onteigening, of door grond te kopen met gestolen geld.
Maar als je het er niet mee eens bent, dan hoef je toch niet in Nederland te blijven?

De aanname is dat alle grond binnen de Nederlandse grenzen op rechtmatige wijze in eigendom is verkregen door de staat, die dus elke regel mag stellen die ze wil. De staat is echter nog nooit op rechtmatige wijze aan grond gekomen. De staat heeft grond verworven door verovering, onteigening, of door grond te kopen met gestolen geld. Als we dit argument accepteren, dan kan de mafia ook wel zeggen: Als je ons geen protectiegeld wilt betalen, dan hoef je toch niet op Sicilië te blijven?

Noodzakelijk kwaad: Maar de staat heeft toch geld nodig?

Het doel heiligt de middelen niet. Anders kan iedereen die geld nodig heeft op rooftocht gaan.

In veel landen is homosexueel gedrag verboden. Is het criminele gedrag van mensen die dit verbod overtreden moreel verwerpelijk, simpelweg omdat het verboden is?
Is belastingontduiking crimineel gedrag, en dus moreel verwerpelijk?

Belastingontduiking is een moreel recht van iedere burger. Het is een vorm van zelfverdediging tegen het criminele gedrag van de staat. Als een inbreker je vraagt waar het zilver is, dan hoef je hem toch niet de waarheid te vertellen? Als je tegen de inbreker liegt, dan heb je hem toch niet opgelicht? In veel landen is homosexueel gedrag verboden. Is het criminele gedrag van mensen die dit verbod overtreden moreel verwerpelijk, simpelweg omdat het verboden is?

Betalen of ontduiken?

Belastingontduiking mag dan een moreel recht zijn van iedere burger, dat wil nog niet zeggen dat het verstandig is om van dit morele recht gebruik te maken. Er staat maximaal 6 jaar vrijheidsstraf op. Belastingontwijking daarentegen is de morele plicht van iedere burger. Belastingontwijking betekent dat u gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheden die er zijn.

Als u belasting kunt ontwijken, maar dat niet doet, dan draagt u vrijwillig geld af aan een schadelijke organisatie en bent u dus moreel gezien medeverantwoordelijk. Daarom roep ik u bij dezen op om zoveel mogelijk belasting te ontwijken. Starve the beast before it starves us!

Toine Manders is directeur van het Haags Juristen College, specialisten in belastingontwijking voor ondernemers.

Uit het Financieel Dagblad - 26 febr 2008

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl