Wapens redden mensen

Door John Stossel

12 maart 2008

Het is ook zo voorspelbaar. Een dag nadat een bewapende man zes mensen vermoordde en achttien anderen verwondde op de Universiteit van Noord Illinois kwam The New York Times met kritiek op het Interior Department omdat ze zich voorbereidde op een heroverweging van het wapenverbod in Nationale Parken.

De redactie wilde dat “de 51 senatoren die houden van de gedachte aan wapens in de parken - en naar het schijnt ook elders -  zich realiseerden dat de onschuld van Amerikanen beter beschermd worden door wapens zorgvuldig onder controle te houden dan door iedereen tot de tanden te bewapenen.”

Zoals gebruikelijk lijken de redacteuren van de New York Times niet te beseffen hoe dom hun argument is. Voor hen is het alsof je kunt kiezen tussen “het zorgvuldig onder controle houden van wapens” en “iedereen tot de tanden bewapenen”. Er is niemand die “iedereen tot de tanden wil bewapenen” (wat ze daar dan ook mee bedoelen). De voorvechters van vrij wapenbezit pleiten nu juist voor vrijheid, keuze en eigen verantwoordelijkheid. Als iemand wil dat hij in staat is zichzelf te verdedigen dan moet hij dat kunnen doen. Niemand heeft het recht anderen hun effectieve methode van zelfverdediging, zoals een pistool, te ontzeggen.

Niemand die van plan is een moord te plegen zal zich laten tegenhouden omdat de hij daarvoor een ander, minder strafbaar, feit moet plegen zoals het illegaal bezit van een vuurwapen.

Wat betreft de eerste optie, “wapens zorgvuldig onder controle houden”, hoe vaak moet er nog geschoten worden op scholen en in winkelcentra voordat we snappen dat mensen die van plan zijn aan het moorden te slaan zich niet laten afschrikken door een wapenverbod? Ik kan me niet herinneren dat moord opeens gelegaliseerd is. Niemand die van plan is een moord te plegen zal zich laten tegenhouden omdat hij daarvoor een ander, minder strafbaar, feit moet plegen zoals het illegaal bezit van een vuurwapen. De intellectuelen en politici die vroom pleiten voor het verbieden van wapens zouden moeten uitleggen hoe hun wapenvrije utopie bereikt zou moeten worden.

Terwijl zij naar hun wonderbaarlijke wapen (sorry) tegen de misdaad aan het zoeken zijn, sterven onschuldigen zonder zichzelf te kunnen verdedigen.

En dat komt omdat wetten die het moeilijk of onmogelijk maken om een wapen te dragen één groep afschrikken: de vreedzame burgers die hun wapen hadden kunnen gebruiken om misdaad te stoppen. Wapenwetten zijn wetten tegen zelfverdediging.

Het initiatief ligt bij de criminelen. Zij kiezen de tijd, de plaats en de methode van hun misdrijven, en zijn geneigd keuzes te maken die hun eigen kans op succes maximaliseren, niet de kans van hun slachtoffers. Daarom vallen criminelen geen mensen aan waarvan ze weten dat ze bewapend zijn en zal eenieder die erover denkt een massamoord te plegen waarschijnlijk aangetrokken zijn tot een wapenvrije zone, zoals scholen en winkelcentra.

De overheid kan dan wel beloven dat ze ons zal beschermen tegen de misdadigers maar ze houdt zich niet aan haar belofte. Dit werd keurig samengevat in een boek van een paar jaar geleden, Dial 911 and Die. Als je het doel bent van een misdaad dan is er, naast de misdadiger, maar één zeker ter plaatse: jezelf. Er is geen goede vervanging voor de eigen verantwoordelijkheid.

Waarom worden er dan toch wapenvrije gebieden ingesteld die in werkelijkheid straffeloze misdaad-gebieden zijn?

Het idee dat het onder controle houden van wapenbezit hetzelfde als het onder controle houden van misdaad is een sprookje.

Het zijn altijd dezelfden die blijven roepen om meer wapenwetten. Maar het idee dat het onder controle houden van wapenbezit hetzelfde is als het onder controle houden van misdaad is een sprookje. De National Academy of Sciences keek naar tientallen studies en kon niet één wapenwet vinden die duidelijk had geleid tot een vermindering van gewelddadige misdrijven of moorden. Toen in Washington jaren geleden een streng verbod op handwapens werd geïntroduceerd nam het aantal geweldsmisdrijven met pistolen toe.

De pers negeert het feit dat wapens vaak levens redden.

Dat is wat er in 2002 gebeurde op de Appalachian School of Law. Nadat ze schoten hoorden gingen twee studenten naar hun auto's, pakten hun wapens, en hielden de schutter onder controle totdat de politie hem arresteerde.

Over eenzelfde zaak schrijft professor in de rechten Glen Reynolds: “De schutter op de school in Pearl, Mississippi, Luke Woodham werd gestopt toen de onderdirecteur een .45 uit zijn auto haalde en eropaf rende. Bij de schietpartij in een winkelcentrum in Utah van afgelopen februari was het een agent die in zijn vrije tijd toevallig aanwezig was en een wapen droeg.”

Het is onmogelijk te bepalen hoe vaak wapens gebruikt worden om misdadigers te stoppen. Het is ongebruikelijk dat de niet-gevallen slachtoffers aangifte doen van misdaden die niet hebben plaatsgevonden. Maar elke dag gebruiken mensen wapens ter zelfverdediging. Tom Palmer van het Cato Institute zegt dat alleen al het tonen van zijn pistool aan overvallers genoeg was om zijn leven te redden.

“Het maakt het ongelijke gelijk”, vertelt Palmer in “20/20”. “Als iemand inbreekt bij jou, wat heb je dan liever, een pistool of een telefoon? Je kunt, als je wilt, de politie bellen, en die komen ook, en maken dan een foto van jouw dode lichaam. Maar ze kunnen niet op tijd zijn om jouw leven te reden. De eerste verdedigingslinie ben je zelf”.

John Stossel

John Stossel is presentator van het programma 20/20 op ABC en won 19 Emmy Awards met zijn reportages. Hij is auteur van "Myths, Lies, and Downright Stupidity: Get Out the Shovel--Why Everything You Know is Wrong" waarin hij allerlei misverstanden aan de kaak stelt. Dit artikel verscheen eerder op Townhall.com.

Gerelateerde links:
- Slachting in wapenvrije zone
- De voor- en nadelen van vrij wapenbezit
- Ook libertair Amerika voor vrij wapenbezit

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl