Onderwijs: oké, dan ben ik maar een ouwe sukkel

Door Ingezonden

24 februari 2008

Op Elsevier.nl verwondert Liesbeth Wytzes zich over de oorzaken van de rampzalige onderwijsvernieuwingen van de afgelopen decennia.

Sinds mijn schooltijd is alles in het onderwijs veranderd, omdat iemand het in zijn hoofd had gehaald dat ‘de leerling’ veranderde. Niet alleen kreeg die abominabel weinig kansen, ook was die leerling niet meer geschikt om ‘passief’ een lesje tot zich te nemen. [...]

Waarom eigenlijk? In een beroemd artikel in het Amerikaanse blad The Atlantic Monthly schreef Todd Oppenheimer al in 1997 een artikel genaamd The Computer Delusion. Daarin verbaast hij zich over het enthousiasme waarmee het onderwijs computers omarmde, terwijl nog nooit was aangetoond dat die ergens goed voor waren.

Nooit gelezen door Jacques Wallage, Tineke Netelenbos en Jo Ritzen, de drie kwaaie PvdA-pieren die het onderwijs naar de filistijnen hebben geholpen. Lees het maar na in het rapport (pdf) van de commissie onderwijsvernieuwingen.

Evolutie
Kortom, alles in het onderwijs is veranderd – maar die leerling natuurlijk helemaal niet. Hoe zou dat ook kunnen, in een paar decennia, zo snel gaat de evolutie nou ook weer niet.

Lees verder.

Op MeerVrijheid hebben we regelmatig artikelen gepubliceerd over de abominabele toestand van het Nederlandse onderwijs en over het feit dat steeds meer mensen zich van het gangbare onderwijsstelsel afkeren en hun toevlucht zoeken in private scholen. Ook hebben we de oorzaken van het falen van het huidige systeem blootgelegd en een simpele oplossing voorgesteld: bevrijd het onderwijs uit de greep van de staat en laat het aan de vrije markt over!
Onderwijs is een sector die uitermate geschikt is om te privatiseren. Concurrentie is uitstekend mogelijk en kan in deze sector hetzelfde doen als wat het gedaan heeft voor andere sectoren zoals de voedingsindustrie, de kledingindustrie of de telecomsector. [...]

Privatisering zal de keuzevrijheid van klanten enorm vergroten. Bovendien zal de innovatie toenemen voor de onderwijsinstellingen. Door de concurrentie zal men efficienter moeten gaan werken. Omdat klanten kritischer kunnen zijn, dwingen zij de scholen beter aan te sluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Omdat er voor scholen een verlies- en winstrekening komt zal men leerlingen die zich misdragen disciplineren of wegsturen opdat zij anderen niet demotiveren of de school een slechte naam bezorgen.
Lees verder.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl