Kosovo onafhankelijk

Door Redactie

19 februari 2008

Kosovaren hebben zich onafhankelijk van Servië verklaard. Een goede zaak?

Hoewel het in het geval van Kosovo de vraag is in hoeverre het proces dat tot deze uitkomst heeft geleid op vreedzame wijze verlopen is - critici stellen dat de Kosovaren de afgelopen jaren, onder militaire dekking van de VS en andere Westerse landen, met geweld de vele Serviers die nog in Kosovo woonden, hebben verdreven en hun culturele erfgoed zoals historische kerken hebben vernietigd - steunt MeerVrijheid in principe elke vorm van vreedzame secessie.

Ludwig von Mises verwoordt het libertarische standpunt over het recht op afscheiding als volgt:

'Het recht op zelfbeschikking met betrekking tot het lidmaatschap van een staat betekent dus: wanneer de inwoners van een bepaald gebied, of het nu een klein dorp is, een gropter district of een reeks van aaneengelegen districten, door een openbaar en vrije toegankelijke volksraadpleging bekend maken dat ze niet langer deel uit willen maken van de staat waar ze totdantoe toe behoorden, maar in plaats daarvan zelf een onafhankelijke staat willen vormen of zich bij een andere, reeds bestaande, staat willen aansluiten, moet hun wens gerespecteerd worden en moet er gehoor aan worden gegeven. Dit is de enige denkbare en effectieve manier om revoluties, burgeroorlogen en internationale oorlogen te voorkomen.

[...]

Als het op enigerlei wijze mogelijk was om dit recht op zelfbeschikking voor elk individueel persoon te laten gelden, dan zou dit gedaan moeten worden. 

Ludwig von Mises, Liberalism, p. 109-110
Hieronder vind je wat informatie over andere artikelen over het recht op afscheiding: 


Helaas wordt de wens tot secessie zelden zomaar gerespecteerd en moet de onafhankelijkheid veelal bevochten worden zoals bij de Amerikaanse Revolutie het geval was.


De oorlog van St. Abraham en het huidige buitenlandse beleid
Nederland lijkt soms op een stadsbus met 16 miljoen mensen erin waarbij de bus slechts één richting op kan en niet 16 miljoen richtingen. Via democratie wordt gestemd over links, rechts of rechtdoor (of zelfs achteruit). Resultaat is dat vele passagiers ontevreden zijn en mogelijk zelfs vijandig zullen gaan staan jegens andere passagiers.

De oplossing die zelfs een kind zou kunnen verzinnen voor dit specifieke voorbeeld, splitsen in meer bussen, wordt helaas te weinig geopperd voor landen en provincies. Veel wereldproblemen zouden via vreedzame afscheiding voorkomen kunnen worden.

Lang leve secessie - Een interview met Hans-Hermann Hoppe
'Volgens het politiek correcte denken is een verdere politieke integratie goed, terwijl desintegratie en secessie slecht is. De bureaucraten van de Europese Unie in Brussel beweren dat de economische welvaart sterk is gestegen met de toename van de politieke eenheid. In werkelijkheid zijn politieke integratie (centralisatie) en economische (markt) integratie echter twee totaal verschillende fenomenen.

Ik denk dat een wereld die bestaat uit tienduizenden verscheidene landen, regio's en kantons, en honderdduizenden onafhankelijke vrije steden zoals het hedendaagse Monaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Hong Kong en Singapore, een wereld zou zijn van ongekende welvaart, economische groei en culturele ontplooiing.' 

Vrijheid in kleine staten
Ijsland en Estland behoren tot de Europese succesverhalen van de jaren negentig. Voor beide kleine landen was dit niet zo evident. Vijftien jaar geleden zat Estland economisch aan de grond na bijna vijf decennia communistische dictatuur, terwijl Ijsland een achtergebleven gebied in Europa was.

Gerelateerde links:
- Secession.net
- Vrijheid in Kleine Staten: Secessie
- Secessie.nu, een Vlaamse website die de afscheiding van Vlaanderen bepleit
- Over Centralisering en Afscheiding
- Hans-Hermann Hoppe over Oorlog, Terrorisme en de Wereldstaat
- Walter Block: De oorlog van St. Abraham en het huidige buitenlandse beleid

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl