Ze weten je te vinden

Door Walter E. Williams

18 februari 2008

In mijn column “They're coming after you” uit februari 2002 waarschuwde ik dat de Amerikanen die enthousiast de aanval van anti-tabaksfanaten op rokers steunden leken op keurige Duitsers die in de 20'er en 30'er jaren het Trojaanse Paard bouwden dat eens een tiran aan de macht zou helpen.

Het hele punt van overlast van tabaksrook is in feit een eigendomskwestie waar de eigenaar zou moeten beslissen hoe zijn privé-eigendom gebruik moet worden, of het nu een kantoor, restaurant, café of thuis is. Dat is het ook, tenzij een groep mensen besluit om de macht van de staat te gebruiken om, in naam van de gezondheid of een ander verzinsel, hun voorkeuren op te dringen aan anderen.  

'De succesvolle aanvallen op rokers hebben een blauwdruk geleverd voor [de tirannieke plannen van hen die willen bepalen wat wij eten]'

Anti-tabaksfanaten hebben geen monopolie op tiranieke plannen. Er zijn er ook die willen bepalen wat wij eten. De succesvolle aanvallen op rokers hebben hen een blauwdruk geleverd voor hun agenda. De belangrijkste tiran als het om voedsel gaat is het in Washington gevestigde Center for Science in the Public Interest (CSPI). Deze tirannen willen belastingen op voedsel waarvan zij vinden dat het niet voedzaam is. Ze hebben zelfs een belasting voorgesteld van 5% op iedere nieuwe TV en video, en een belasting van 65 dollar op elke nieuwe auto of een extra cent per gallon benzine. 

Waarom? Omdat ze vinden dat televisie kijken en autorijden in plaats van lopen leidt tot overgewicht. Daarom is het in hun visie zo dat, net zoals tabaksfabrikanten verantwoordelijk waren voor mensen die rookten, fabrikanten van TV's en video's verantwoordelijk zijn voor mensen die de hele dag op de bank hangen. Autofabrikanten zijn dan ook verantwoordelijk voor mensen die autorijden in plaats van lopen. En restaurants zijn verantwoordelijk voor te dikke Amerikanen.

Er zijn mensen die me zeiden dat deze tirannen nooit in staat zouden zijn te bepalen wat wij eten. Welnu, hier een stukje uit de Mississippi Legislature House Bill 282, een wetsvoorstel van de Republikeinse W.T. Mayhall: “Een Wet om bepaalde restaurants te verbieden voedsel te verstrekken aan eenieder die aan overgewicht lijdt, gebaseerd op criteria vast te stellen door het Ministerie van Gezondheid; om genoemd Ministerie te verplichten teksten te produceren die de criteria voor overgewicht beschrijven en deze uit te leggen, en deze aan restaurants te verstrekken; om genoemd Ministerie te verplichten restaurants te controleren op naleving van deze wet.” De wet stelt voor om de vergunning van restaurants die zich niet aan de bepalingen houden in te trekken.Je moet niet denken dat als deze maatregel erdoor komt in Mississippi het beperkt zal blijven tot Mississippi. Sterker nog, het zal uitgebreid gaan worden omdat de meeste mensen met overgewicht dat niet worden door in restaurants te eten; meestal komt het door voedsel dat thuis gegeten wordt. De voedseltirannen zullen dan ook niet tevreden zijn met restricties voor restaurants, net zoals de anti-tabaksfanaten niet tevreden waren met waarschuwingen op sigaretten.

Ze zullen eisen dat er wetten komen die het verkopen van voedsel in supermarkten gaan beperken. Omdat te dikke mensen een slank iemand nodig hebben om boodschappen te doen gaan wetgevers wellicht iets bedenken om hen dwars te zitten met boetes en arrestaties voor het aan dikke mensen geven van vet voedsel.

'Het meeste kwaad op aarde wordt gedaan in de naam van het ene of andere goede.

De voedseltirannen hebben een medestrijder in de vorm van professor Kelly D. Brownell, directeur van het Center for Eating and Weight Disorders. Hij denkt dat Amerikanen teveel hamburgers en Franse frietjes eten. Professor Brownell, die zelf moddervet is, wil dat de overheid een belasting heft op vet voedsel en op voedsel met weinig voedingswaarde en vervolgens een gedeelte van de opbrengsten gebruiken om fiets- en wandelpaden mee aan te leggen. Stel nou dat niet genoeg Amerikanen gaat wandelen of fietsen. Ik wed dat hij en meer van dat soort types dan zouden vragen om wetgeving die verplicht tot beweging.

Het meeste kwaad op aarde wordt gedaan in de naam van het ene of andere goede. Amerikanen die weinig ophebben met eigendomsrechten of een overheid die zich aan de Grondwet houdt volgen de voetstappen van anderen overal ter wereld die ontdekten dat hun vrijheden opeens weg waren en het terugkrijgen ervan vrijwel onmogelijk was. Maar wat maakt het uit. Jij bent misschien een Amerikaan die niet rookt en niet te dik is, dus wat maakt jou dat uit?

Walter Williams

Met dank aan JV voor de vertaling.

Gerelateerde links:
- De gezondheidsdictatuur, Henry Sturman
- Libertarisch manifest, Stichting MeerVrijheid
- Hoogervorst en de 'fat tax'
- De staat versus dikke kinderen
- Anti-roken als religie
- De vervolging van rokers
- Rokers zijn fout, Henry Sturman
- Verboden te roken, René van Wissen

 

Over de auteur

Dr. Williams is econoom en doceert aan de George Mason University.

Hij is de auteur van More Liberty Means Less Government: Our Founders Knew This Well.

Homepage Walter Williams

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl